Artystycznie w parku

We wtorek, 20 czerwca, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Chorych, Niepełnosprawnych.

 

W przeglądzie artystycznym wystąpiło dziewiętnaście placówek z terenu powiatu przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego. Wykonawcy zaprezentowali przedstawienia teatralne m.in. „Kopciuszek”, „Śpiąca Królewna”, skecze, kabarety, wiersze, piosenki, układy taneczne i inne. W trakcie wydarzenia można było podziwiać dorobek kulturowy w formie rękodzieł wykonanych przez uczestników poszczególnych placówek podczas prowadzonych zajęć. Można też było bezpłatnie skorzystać z poradnictwa dietetycznego. Do dyspozycji osób biorących udział w przeglądzie było stoisko medyczne SP ZOZ w Przeworsku, stoisko Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, stoisko informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku oraz stoisko Wypożyczalni – Jesteśmy dla was w Zarzeczu. Na zakończenie Przeglądu odbyła się zabawa taneczna.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Maciej Szymański, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku Robert Płaziak, przewodnicząca Rady Powiatu Agnieszka Bukowa-Jedynak, przedstawiciel Starosty Przeworskiego Joanna Mordarska, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku Łukasz Kawaliło, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku Katarzyna Kowal, wójt gminy Przeworsk Daniel Krawiec, przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa, sekretarz gminy Zarzecze Łukasz Laska, radny Powiatu Przeworskiego Wiesław Kubicki, radny Gminy Zarzecze Jacek Kucza, dyrektorzy i kierownicy jednostek Kultury i Oświaty z terenu Gminy Zarzecze, sołtysi oraz dyrektorzy i kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, kierownicy Środowiskowych Domów Samopomocy, kierownicy z Dziennych Domów Pobytów i Klubów Seniora.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Zarzecze oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, a współorganizatorami: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Przeworsku.

DP