40 lat „Białoboczoków”

40 lat minęło od czasu, gdy w 1983 roku przy Szkole Podstawowej w Białobokach założono zespół teatralno-kabaretowy. W ostatnim czasie świętowano jubileusz jego powstania.

 

Zespół 40 lat temu założyła Władysława Wołowiec, by rozwijać talenty i pasje wśród młodzieży szkolnej i dorosłych. Po dziesięciu latach zespół rozszerzył działalność przenosząc ją na Koło Gospodyń Wiejskich w Białobokach. W 1993 r. zmienił nazwę na Zespół Ludowy „Białoboczoki” specjalizując się w spektaklach i scenkach obrzędowych. Na swoim koncie ma ok. 30 obrzędów, w tym tańce ludowe i dawne piosenki.

W sobotę, 2 grudnia, Zespół Ludowy „Białoboczoki” uroczyście świętował jubileusz 40-lecia swej działalności. Wydarzenie odbyło się w odremontowanym Domu Ludowym. Na uroczystości zjawili się jubilaci oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, na czele z przewodniczącą Marią Sekretą. Przybyli zaproszeni goście – wśród nich radny Powiatu Przeworskiego Jacek Pieniążek, wójt Gminy Gać Grażyna Pieniążek oraz miejscowi radni Gminy Gać. Uroczystość uświetnili także dyrektorzy wraz z pracownikami, kierownicy i prezesi placówek kulturalnych i oświatowych. Nie mogło też zabraknąć druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, na czele z prezesem Januszem Wołowcem i naczelnikiem Damianem Homikiem. Uroczystość poprowadziła kierownik Zespołu Ludowego „Białoboczoki” Władysława Wołowiec wspólnie z prezesem OSP J. Wołowcem. Po przedstawieniu historii zespołu, jubilaci „dośpiewali” dalszą część historii pt. „Zespołu zakulisowe wpadki i wypadki” ku uciesze zgromadzonych. Ku ogólnemu aplauzowi przedstawiono w wersji multimedialnej widowisko pt. „Wykopki – od motyki do kombajnu” autorstwa Władysławy Wołowiec, która jest autorką i reżyserką wszystkich spektakli obrzędowych i przedstawień.

Panie z KGW przygotowały poczęstunek, nie mogło też zabraknąć tortu jubileuszowego.

Obchodzony w tym roku jubileusz 40-lecia zespołu daje nadzieję, że znajdą się osoby, które dopiszą dalszy ciąg tej historii.

DP/fot. Org.