33. rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Siłom Pokojowym ONZ

W sobotę, 11 grudnia na jarosławskim Rynku odbyły się uroczystości upamiętniające przyznanie Siłom Pokojowym ONZ Pokojowej Nagrody Nobla. Przyznaną przez Komitet nagrodę wręczono 10 grudnia 1988 roku w Oslo.

 

W trakcie wydarzenia Zbigniew Broś, prezes jarosławskiego koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ przypomniał historię udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych. Następnie uczczono pamięć tych, którzy z nich nie powrócili. Odbył się apel pamięci, oddano salwę honorową, a następnie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy Garnizonu Jarosław w miejscach pokojowych. Zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie medali i wyróżnień.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz, służ mundurowych oraz duchowieństwa.

 

Opr. EK, fot. UM Jarosław