13 milionowa inwestycja w Gminie Zrzecze

W Gminie Zarzecze rozpoczęły się prace związane z realizacją największej tegorocznej inwestycji pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zarzecze oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce”.

 

Łączna kwota inwestycji to 12.883.857,69 zł. Na ten cel Gmina Zarzecze pozyskała dofinansowanie w kwocie 9.500.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowane zostaną dwa odrębne zadania.  Pierwszym zadaniem będzie wykonanie przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Zarzeczu wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną.  Zadanie to polega na wykonaniu robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanych projektów budowlanych, dostawie maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami, placami, parkingami, oświetleniem i zabezpieczeniem terenu oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. Drugim realizowanym zadaniem będzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Maćkówce. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maćkówka o długości 2.120 m na terenie nowo utworzonego osiedla mieszkaniowego dla 66 działek budowlanych. Wykonawcą w/w prac będzie firma SANITEX z Tryńczy.

 Tomasz Bury (wójt Gminy Zarzecze): To największa tegoroczna inwestycja realizowana w naszej Gminie. Cieszę się, że po blisko 30 latach zarzecka oczyszczalnia scieków zostanie przebudowana i będzie służyć przez kolejne lata społeczności naszej Gminy.

AS