110 rocznica urodzin i 75 rocznica śmierci kpt Władysław Koby

Władysław Antoni Koba urodził się 8 stycznia 1914 roku w Jarosławiu, w wieloletniej rodzinie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1932 roku w   II Gimnazjum im. Augusta Witkowskiego rozpoczął naukę   w Szkole Podchorążych w Komorowie, którą ukończył w 1935 roku, jako jeden   z prymusów. Po promocji wrócił do Jarosławia i zameldował się w 3 Pułku Piechoty Legionów. We wrześniu 1939 roku porucznik Koba walczył w obronie Modlina przez 19 dni. P kapitulacji został osadzony w obozie jeńców w Działdowie. Po zwolnieniu wrócił do Jarosławia i niemal   z marszu rozpoczął działalność konspiracyjną w Służbie Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, a potem w WiN. Po akcji „Burza” tropiony przez NKWD przeniósł się do Przemyśla. Otrzymał nowe nazwisko Marcin Gruda, pracować na przemyskiej kolei jako księgowy w biurze drogowym. Przyjął pseudonimy: „Rak”, „Żyła”, „Tor”, „Marcin Gruda”. Do połowy 1946 roku pełnił w WIN funkcję Komendanta Rady Przemyśla. 4 maja 1947 rok został mianowany Komendantem Okręgu Rzeszowskiego WiN. W zaszyfrowanej strukturze organizacyjnej okręg ten funkcjonował pod zmieniającymi się różnymi kryptonimami. Władysław Koba 26 września 1947 roku został aresztowany                           w Przemyślu przez funkcjonariuszy rzeszowskiego WUBP. Wyrokiem WSR w Rzeszowie               z 21 października 1948 roku został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych             i obywatelskich na zawsze oraz przepadek mienia Wyrok został wykonany w więzieni na Zamku Lubomirskich w Ręszowie 31 stycznia 1949 roku . Ciało pochowano potajemne na cmentarzu komunalnym w Zwięczycy (obecnie cmentarz na ul. Podkarpackiej                                         w Rzeszowie). Szczątki ekshumowano 7 września 2015 roku. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał postanowienie stwierdzające nieważność wyroku WSR w Rzeszowie z 21 października 1948 roku. Msza św. żałobna z wystawieniem trumny ze szczątkami odbyła się 16 września 2016 roku w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu. Po mszy odbyła się uroczystość patriotyczna przy pomniku Pamięci Władysław Koby. Następnie trumnę ze szczątkami przewieziono do Przemyśla, gdzie została złożona do grobowca rodzinnego.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”