Artur Żołyniak, nowy sekretarz gminy Wiązownica.

Zmiany w gminie Wiązownica

Artur Żołyniak został nowym sekretarzem gminy i jednocześnie zastępcą Wójta Gminy Wiązownica. Krzysztof Strent powołał go w piątek, 1 września, w drodze awansu wewnętrznego.

 

– Artur Żołyniak był pracownikiem urzędu przez ponad 28 lat, dlatego posiada ogromne doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. Od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej gminy Wiązownica. Oprócz praktycznego doświadczenia w obszarze samorządu, doskonale zna topografię gminy oraz jej potrzeby – poinformował przed kilkoma dniami Urząd Gminy Wiązownica.

Dotychczasowa sekretarz Anna Wilk, która pracowała w UG przez około 20 lat objęła funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Nowym dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica został Dariusz Grześ, związany z zakładem od początku swojej drogi zawodowej tj. od 2004 r.

 

Opr. EK, fot. UG