Ważna lekcja historii

Uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych „Służba bezpieczeństwa wobec harcerstwa”, które przeprowadził Zenon Fajger.

 

Edukator Instytutu Pamięci Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie przybliżył licealistom problematykę sporu ideowego, jaki toczył się w latach 1956–1982 w Związku Harcerstwa Polskiego, a dotyczył wychowania religijnego. – Omówił także powstanie i działalność Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy oraz represje, jakie spotykały „niepokorne” środowiska harcerskie będące pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Znaczna część zajęć została poświęcona „Białej Służbie” w 1983 r. i 1987 r., a także działaniom SB ukierunkowanym na rozpracowywanie środowisk harcerskich i instruktorów w niej uczestniczących – opowiada ks. Grzegorz Delmanowicz, dyrektor placówki.Uczniowie, pracując w grupach, zapoznali się z wybranymi dokumentami funkcjonariuszy SB, a także z relacjami uczestników opisywanych wydarzeń. Dzięki analizie udostępnionych materiałów, licealiści zwrócili uwagę na wyraźnie relacje pomiędzy oficjalnymi władzami ZHP a bezpieką oraz właściwie odczytali sposoby zwalczania wszelkich niewygodnych lub uznawanych za niebezpieczne dla władz działań „niepokornych” środowisk harcerskich. Zajęcia zostały zorganizowane przez Paulinę Sawa i Joannę Tomczyk.

Red.