Wakacje na kartki

Od początku sierpnia można korzystać z bonów turystycznych. Kto może je dostać i gdzie można je wykorzystać?

 

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać wszyscy bez względu na dochody. Bony przysługują rodzinom z przynajmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 lat. W przypadku gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje dodatkowo jednorazowo 500 zł niezależnie od liczby niepełnosprawnych dzieci. Bon można zrealizować tylko u wybranych przedsiębiorców. Co prawda wybór w powiecie jarosławskim i przeworskim jest niewielki ale lista jest ciągle w budowie, także warto ją sprawdzać regularnie.

Wykaz dostępny pod adresem: https://bonturystyczny.polska.travel/ i należy kliknąć zakładkę Lista Podmiotów. By otrzymać bon wymagana jest rejestracja na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, w skrócie PUE ZUS, podobnie jak w przypadku 500+. Zarejestrować można się poprzez profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny lub bankowość elektroniczną, niestety na razie jest dostępne tylko kilka banków. Czasem zdarzają się błędy systemu i rejestracja nie może zostać zrealizowana. Zalecamy odczekać kilka godzin i spróbować ponownie. W innym wypadku będzie konieczna wizyta w placówce ZUS. Możliwość aktywacji bonu będzie dostępna na profilu rodzica lub opiekuna, poprzez który składano wniosek o 500+. Bon zostanie wysłany na wskazany numer w wiadomości tekstowej lub na wybrany e-mail. Będzie miał on postać 16-cyfrowego kodu. Numer należy podać przy rezerwacji pobytu, najpóźniej przy zakwaterowaniu. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania przyznanej kwoty. I gotowe. Pozostaje tylko miło wypoczywać. Bony są ważne do 31 marca 2022r