W „ekonomiku” powstanie klasa celno-skarbowa

Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego w zakresie prawa podatkowego i celnego. Jest on skierowany do szkół średnich z województwa podkarpackiego. W czwartek, 11 marca podpisane zostały porozumienia z pierwszymi placówkami w regionie.

 

Do programu oprócz I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu przystąpił Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. W podpisaniu porozumień wzięli udział: mł. insp. Grzegorz Skowronek – dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, Justyna Nalepa-Harpula – dyrektor ZSEiO w Jarosławiu oraz Tomasz Dziumak – dyrektor I LO w Przemyślu.

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie we współpracy z każdą ze szkół wypracowała zasady realizacji projektu, które odpowiadają profilowi placówek i zakresowi kształcenia. ZSEiO w Jarosławiu proponuje swoim uczniom przedmiot „Obsługa celna”, włączając go do programu nauczania od drugiej klasy technikum o specjalnościach technik logistyk oraz technik eksploatacji portów i terminali.

– Najważniejszym celem nawiązanej współpracy jest edukacja w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. To także szansa do   pozyskanie dobrze przygotowanych, otwartych na rozwój, wartościowych kandydatów do pracy i służby w szeregach Krajowej Administracji Skarbowej – zaznacza dyrektor G. Skowronek.

W ramach projektu uczniowie poznają organizację, rolę i zadania Krajowej Administracji Skarbowej oraz wchodzącej w jej skład Służby Celno-Skarbowej. Zakres programu obejmuje także przepisy regulujące funkcjonowanie KAS, ceremoniał KAS, zajęcia z samoobrony i musztry oraz kulturę organizacji i etykę zawodową.

 

Opr. EK, fot. KAS