Uczniowie ZSDGiL odebrali certyfikaty

Tradycją Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu jest rozwijanie talentów i kreatywności wśród uczniów. Dlatego tak chętnie społeczność Witkowskiego bierze udział w licznych projektach unijnych. Tym razem kończy się termin realizacji projektu CrowdSchool w ramach Erasmus+. To projekt, w którym współpracują specjaliści reprezentujący sektor dziedzictwa kulturowego, edukacji i technologii informatycznych.

 

10 partnerów z 6 krajów (Francja, Belgia, Włochy, Grecja, Polska i Hiszpania) pracowało nad rozwijaniem kompetencji w zakresie kreatywności, edukacji, innowacji i krytycznego myślenia. Głównym celem było wsparcie nauczania przez ułatwienie dostępu do europejskich baz danych dziedzictwa kulturowego.

– Kończący się rok szkolny był pracowity przede wszystkim dla uczniów klasy 3D wraz z koordynatorkami, co zostało potwierdzone uroczystym wręczeniem certyfikatów. Etapy projektu obejmowały przygotowanie materiałów do wspierania nauczania w przedmiotach: architektura i architektura krajobrazu, ewaluację prac wykonanych przez sztuczną inteligencję (SI) w zakresie kodowania zdjęć obiektów kultury materialnej oraz ocenę funkcjonowania portalu CrowdHeritage stworzonego przez National Technical University w Atenach. Warto dodać, że uczniowie zweryfikowali 10 000 obiektów zakodowanych przez sztuczną inteligencję oraz dodali ok 40 000 tagów – mówi Marzena Martynowiacz, nauczyciel j. polskiego w ZSDGiL.

W ewaluację pracy wykonanej przez sztuczną inteligencję zaangażowało się aż 214 uczniów, a 104 wypełniło ankietę ewaluacyjną platformy, co spotkało się z ogromnym podziwem i gratulacjami ze strony partnerów zagranicznych.

Opr. EK, fot. org.