Święto Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki

120 lat od otwarcia Gmachu Sokoła, 110 lat od uruchomienia w nim kinematografu i 75 lat od momentu założenia tu Domu kultury. Taki, potrójny jubileusz świętowano w Jarosławskim Ośrodku Kultury.

 

To było prawdziwe „pulsowanie kultury” – właśnie pod takim hasłem odbyły się główne uroczystości w JOKiS, podczas których dziękowano wszystkim osobom związanym z jarosławską kulturą. Okolicznościowe dyplomy z rąk burmistrza Waldemara Palucha oraz wiceburmistrza Wiesława Pirożka otrzymali pracownicy Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz różnego szczebla, organizacji, stowarzyszeń, instytucji kultury i służb mundurowych. W trakcie spotkania przedstawiono dzieje gmachu „Sokoła”  jego dawną, ale też i najnowszą historię. Podczas wydarzenia burmistrz Paluch wręczył dyrektor Elżbiecie Śliwińskiej – Dąbrowskiej odznakę „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Jarosławia”. Odznaka ta przyznana została również Teresie Piątek, poprzedniej dyrektorce ośrodka kultury. – To wielki zaszczyt dla mnie oraz dla JOKiS. Starałam się i staram zawsze dbać o dziedzictwo kulturowe Jarosławia. Zarówno w pracy zawodowej w oświacie, jak też teraz, pracując w instytucji kultury. Dziedzictwo „Sokoła” jest dla mnie ważne. Zresztą chyba tak samo jak dla wszystkich, którzy mają kontakt z tym miejscem – mówiła dyrektor Śliwińska – Dąbrowska. Na zakończnie imprezy instruktorzy i młodzież z zespołów artystycznych zaprezentowała spektakl pt. ,,Mały szkopuł” w reż. Pawła Sroki. Imprezie towarzyszyła wystawa ,,Ciekawostki i Fakty z Historii ,,Sokoła” eksponowana w Galerii Projektor Sztuki. Z wystawą korespondował album pod tym samym tytułem wydany przez JOKiS.

***

Gmach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” został oddany do użytku 8 stycznia 1901 roku. Wszystko wskazuje na to, że był to pierwszy obiekt użyteczności publicznej oddany w Jarosławiu w dwudziestym wieku. Do wybuchu I wojny światowej, niezależnie od działalności sportowej, była prowadzona tutaj intensywna działalność artystyczna, kulturalno-oświatowa, wychowanie patriotyczne i przygotowanie do walki zbrojnej o niepodległość. Zespoły teatralne Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Towarzystwa Szkoły Ludowej wystawiły szereg spektakli dramatycznych ,,pogłębiających świadomość narodową i więź społeczną”. Na scenie „Sokoła” występowały również teatry zawodowe. W związku ze zniesieniem powiatów, od 1975 r. instytucja funkcjonowała jako Jarosławski Dom Kultury. W 1980 r. przemianowana została na Miejski Ośrodek Kultury. Od roku 2019 instytucja działa pod nazwą Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki. Od ponad 110 lat działa tam kino. Po zakończeniu II wojny światowej, w budynku funkcjonowało kino pod nazwą „Gdynia”, natomiast po remoncie – w latach 1969-1974 i jego unowocześnieniem, kino „Gdynia” zastąpiło kino „Ikar”. Jarosławski Dom Kultury powstał 1 stycznia 1945 r. Była to pierwsza po wojnie, instytucja tego typu w mieście. Jej nazwa zmieniała się na przestrzeni lat. Był więc: Dom Kultury Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych, Powiatowy Dom Kultury, Jarosławski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Kultury, obecnie instytucja nosi nazwę Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.

tst