Starosta jarosławski spotkał się amerykańskimi żołnierzami

O współpracy pomiędzy wojskami amerykańskimi, stacjonującymi obecnie w Polsce, a władzami samorządowymi rozmawiał starosta jarosławski Stanisław Kłopot z przedstawicielami armii amerykańskiej. Przedstawiciele amerykańskiej armii odwiedzili Jarosław w środę, 6 kwietnia.

Głównym tematem rozmów był zakres współpracy między samorządem a wojskiem w zakresie pomocy uchodźcom wojennym i potrzeb, jakie z tego wynikają w powiecie jarosławskim.

W spotkaniu, oprócz starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota i kierownika Referatu Bezpieczeństwa Krzysztofa Kowala, uczestniczyli cpt.(kapitan) Alexander Yu oraz sfc.(sierżant) Daryl Collins. Wojsko Polskie reprezentowała por. Barbara Leszczyńska oraz ppor. Arkadiusz Kuśmierek.

erka/SP Jarosław