Sadzili drzewa w mieście

W akcję sadzenia nowych drzew na terenie miasta Jarosławia zaangażowali się radni oraz uczniowie. Prace koordynował burmistrz Waldemar Paluch.

 

Posadzono łącznie 86 drzew. Nowe nasadzenia pojawiły się na ul. Wyspiańskiego (11 głogów), na stadionie miejskim przy ul. Piekarskiej (27 świerków srebrnych i świerków pospolitych), na ul. Chłopickiego (16 klonów czerwonych kolumnowych), na ul. 29 -Listopada (12 sztuk klonów czerwonych kolumnowych) oraz na os. Prośbów (5 sztuk klonów czerwonych kolumnowych oraz 15 lip drobnolistnych).

Sadzonki użyte w czasie nasadzeń zostały dostarczone w ramach umowy z JPK, jaką miasto zawarło na podstawie zamówienia publicznego pn. „Realizacja zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni i parków należących do Gminy Miejskiej Jarosław w 2021”.

 

Opr. EK, fot. UM