Mają nową remizę

CZERCE, SIENIAWA: Oficjalne otwarcie i poświęcenie nowej remizy odbyło się 9 maja, przy okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św., odprawioną w intencji strażaków przez proboszcza parafii Dobra-Czerce ks. Piotra Przeszłowskiego. Po nabożeństwie, na placu przed strażnicą, burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś złożył życzenia i przekazał listy gratulacyjne prezesom jednostek OSP z okazji obchodzonego kilka dni wcześniej Dnia Strażaka. Pogratulował również strażakom z Czerc nowej siedziby.

Większość z nas pamięta czasy, gdy nie mieliśmy remizy, a sprzęt i auto bojowe było przechowywane w garażu jednego z naszych druhów – wspomniał podczas otwarcia sekretarz OSP Czerce, Marcin Pyrczak.

Strażacy, oprócz kompletnie wyposażonej remizy, doczekali się również figury św. Floriana, patrona strażaków, która stanęła na placu we wrześniu ub. r. Budynek remizy i figurę poświęcił ks. proboszcz, a wstęgę przecięli: burmistrz Adam Woś, sekretarz MiG Barbara Matyja, komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP Eryk Ceglak, prezes OSP Czerce Grzegorz Pyrczak naczelnik OSP Czerce Jerzy Dziki oraz ks. Piotr Przeszłowski.

 

DP/UMiG Sieniawa

 

Nowy budynek wreszcie oficjalnie oddany do użytku.