Rajdem uczcili Wyklętych

We wtorek, 1 marca, z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu wyruszył I Rajd Pieszy Żołnierzy Wyklętych.

 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest w Polsce od 2011 roku. 1 marca wspominamy uczestników polskiego zbrojnego podziemia niepodległościowego, walczącego z sowiecką okupacją i narzuconą władzą komunistyczną.

Rajd zorganizowany przez ZS   im. W. Witosa w Zarzeczu poprzedziło spotkanie w sali gimnastycznej szkoły, gdzie wspólnie odśpiewano hymn państwowy, a następnie krótko przedstawione zostały sylwetki Żołnierzy Niezłomnych. Następnie, mimo dość zimnego poranka, uczestnicy rajdu wyruszyli w trasę z Zarzecza do Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach, gdzie pod tablicą upamiętniającą płk. Wojciecha Szczepańskiego, złożono wiązanki kwiatów. Na uczestników przed powrotem do domów czekał też poczęstunek przygotowany przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych działającego w „Witosie”.

W Rajdzie wzięli udział uczniowie klas mundurowych z ZS im. W. Witosa w Zarzeczu oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

Patronat honorowy nad Rajdem objęli: wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury oraz przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Małgorzata Byrwa. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Gazeta Jarosławska.

DP