Rabat na drugie i każde kolejne dziecko

Niepubliczne punkty przedszkolne na terenie Gminy Zarzecze zakończyły działalność. Skutkiem tego jest większe zapotrzebowanie na wychowanie przedszkolne w placówkach publicznych. Wysokość opłat za pobyt dziecka w gminnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych ustalono 31 sierpnia br. na XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

 

W poprzednim roku szkolnym 2019/2020 na terenie gminy Zarzecze działało 5 niepublicznych punktów przedszkolnych. Po ich zamknięciu do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych, tzw. „zerówek” przybyło 71 podopiecznych. By wypełnić zapotrzebowanie, stworzono nowe oddziały przedszkolne i wydłużono czas pracy już istniejących – informuje Sylwia Mazur, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu. Od września br. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Maćkówce, Zarzeczu i Żurawiczkach godziny zajęć dla chętnych dzieci zostaną wydłużone zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców. Uchwała przewiduje takie same stawki jak dla przedszkola publicznego ustalone w 2014 roku. Bezpłatne nauczanie przedszkolne odbywać się będzie w wymiarze 5 godzin dziennie. Opłata za dodatkowy czas wynosić będzie 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Częściowe zwolnienie z opłaty przysługuje w przypadku uczęszczania 2 i więcej dzieci z jednej rodziny. Na 2 dziecko upust wynosi 25% a na 3 i każde kolejne 50%.

Jakub Rzeźnik