Praktyki zagraniczne ERASMUS+ w Grecji dla studentki filologii angielskiej PWSTE w Jarosławiu

15 września 2021 r. dobiegły końca praktyki zagraniczne realizowane przez studentkę filologii angielskiej, Mariię Sadovą, która zdobywała doświadczenie zawodowe we wspaniałym greckim kurorcie, otrzymując jednocześnie stypendium z programu Erasmus+.PWSTE prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową. Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor chwali postępy jarosławskiej Uczelni na płaszczyźnie współpracy z zagranicą, podkreślając duże zainteresowanie kadry i studentów programem Unii Europejskiej Erasmus+. PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy! Za realizację mobilności odpowiada mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Instytucjonalny Koordynator Programu Erasmus+. Studenci zauważają potencjał zarówno w wyjazdach na studia, jak i praktyki zagraniczne. Wyjeżdżają na Azory, Cypr i do Grecji, Hiszpanii, a także Portugalii kontynentalnej i Niemiec, gdzie rozwijają umiejętności językowe i kompetencje miękkie, tak przydatne na rynku pracy mówi Rektor. Erasmus+ oferuje studentom PWSTE dwa rodzaje wyjazdów: na studia semestralne lub całoroczne do zagranicznej uczelni i na praktyki do zagranicznej instytucji– dodaje prof. Rejman. Dział Współpracy Międzynarodowej wysyła studentów na zagraniczne praktyki do krajów Unii Europejskiej, gdyż korzyści z odbycia stażu za granicą są ogromne. Przede wszystkim studencizdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności ułatwiające zaistnienie na rynku pracy. Staż międzynarodowy zwiększa umiejętności komunikacyjne, gdyż studenci stawiają czoła trudnym sytuacjom, ucząc się, jak sobie z nimi radzić i tak komunikować się z innymi, aby osiągnąć satysfakcjonujące ich rozwiązania – zaznacza M. Bojarska. Poniżej prezentujemy relację z pobytu jednej z uczestniczek: Nazywam się Mariia Sadova i jestem studentką filologii angielskiej. Wyjechałam po 1 roku studiów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ do Grecji, otrzymując stypendium od PWSTE. Wszelkie trudności można pokonać, ponieważ nie ma rzeczy niemożliwych – trzeba tylko chcieć i nie bać się zmian, szczególnie jeśli czujecie się niepewnymi w różnych sytuacjach – starajcie się czerpać radość i korzyść z każdego przeżytego doświadczenia i wydarzenia. Jeśli macie taką możliwość, nie zmarnujcie jej.

NIE ZWLEKAJ! NIE CZEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!