Kpt. Władysław Ważny patronem Szkoły Podstawowej w Sośnicy

W niedzielę 26 września 2021 r. odbyła się uroczystość przyjęcia sztandaru i nadania imienia kpt. Władysława Ważnego Szkole Podstawowej w Sośnicy. Podczas ceremonii odsłonięto m.in. pamiątkowy mural wykonany w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej „MUR, ALE historia Wojska Polskiego”.

 

Patronem naszej szkoły został kpt. Władysław Ważny, bohater II wojny światowej, który tuż przed jej wybuchem kierował placówką w Sośnicy – mówi Aneta Łysy, obecny dyrektor szkoły. – Jest to dla nas wszystkich postać, która skupia w sobie najcenniejsze wartości m.in. bezgraniczną miłość do Ojczyzny, poświęcenie, oddanie, odpowiedzialność za drugiego człowieka i za podejmowaną pracę oraz patriotyzm. Za przykładem kpt. Władysława Ważnego chcemy te wartości wcielać także w naszej pracy dydaktycznej i wychowawczej – podkreśla dyrektor.

 

Przebieg uroczystości

Ceremonię rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika. Po przemarszu na plac przy Szkole Podstawowej w Sośnicy dr Krzysztof A. Tochman z IPN Rzeszów przeprowadził odczyt naukowy pt. „Kapitan Władysław Ważny ps. TYGRYS – cichociemny bohater II wojny światowej”, dzięki któremu zebrani goście, uczniowie

i mieszkańcy wsi mogli poznać bliżej nowego patrona szkoły.

Ważnym punktem uroczystości było przyjęcie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców Sośnicy oraz odsłonięcie i prezentacja pamiątkowego muralu. Dzieło autorstwa stypendysty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Arkadiusza Andrejkowa wykonane zostało na ścianie wschodniej hali sportowej w Sośnicy (tuż obok pomnika upamiętniającego

kpt. Władysława Ważnego), dzięki grantowi od Ministerstwa Obrony Narodowej. Grant został przyznany w ramach konkursu dotacyjnego „MUR, ALE Historia Wojska Polskiego”. Sośnica była jedyną miejscowością w naszym regionie, która może poszczycić się tym grantem od MON.

Przyjęcie sztandaru wiąże się z obrzędem wbijania pamiątkowych gwoździ, którego nie zabrakło także podczas ceremonii w Sośnicy. Dębowa tarcza z imiennymi gwoździami zostanie umieszczona na honorowym miejscu w szkole, tuż obok gabloty ze sztandarem.

 

Salwa Honorowa i darmowe atrakcje dla uczestników

Niezwykle uroczystym momentem wydarzenia był Apel Poległych i salwa w wykonaniu Kompanii Honorowej 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca. Odśpiewano także – po raz pierwszy oficjalnie – hymn Szkoły Podstawowej w Sośnicy. Autorką tekstu jest Krystyna Durbajło, nauczycielka szkoły w Sośnicy, muzykę skomponował natomiast Kazimierz Łysy, muzykolog.

Niedzielną ceremonię prowadzili Ireneusz Soja oraz Magdalena Czechowicz, nauczyciele sośnickiej placówki. W części artystycznej wydarzenia wzięli udział także uczniowie szkoły, prezentując montaż słowno-muzyczny p.t. „Od nauczyciela do bohatera”.

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekał darmowy poczęstunek oraz pokaz sprzętu

34 Batalionu Lekkiej Piechoty w Jarosławiu i OSP Sośnica. Najmłodsi mogli skorzystać

z darmowych zjeżdżalni i licznych atrakcji. Chętni mogli zaopatrzyć się także w materiały

o kpt. Władysławie Ważnym na specjalnie zorganizowanym w tym celu stoisku IPN.

 

Do Sośnicy zjechali znamienici goście

W uroczystości zorganizowanej przez Anetę Łysy, dyrektora Szkoły Podstawowej w Sośnicy oraz Bogdana Szylara, wójta Gminy Radymno, wzięli udział m.in. Anna Schmidt – wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej; Tadeusz Chrzan; ppłk Wojciech Drapała, dowódca Garnizonu Jarosław, który odczytał specjalnie przygotowany na tę uroczystość list Mariusza Błaszczaka, ministra Obrony Narodowej. Obecni byli także ppłk Piotr Cichoń – dowódca 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca, wicekurator oświaty z Rzeszowa Stanisław Fundakowski z oficjalnym listem od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, który na ręce dyrektor szkoły złożył list gratulacyjny od marszałka RP Marka Kuchcińskiego.

Podczas ceremonii nie zabrakło przedstawicieli rodziny kpt. Władysława Ważnego, którzy zjechali do Sośnicy z różnych stron Polski. Byli z nami m.in. Zbigniew Ważny z Rzeszowa, Ryszard Ważny z Łodzi, Halina Broś z Cieszanowa oraz Przemysław Ważny z Narola.

Wydarzenie zorganizowane było we współpracy z przyjaciółmi z Montigny en Ostrevent

z Francji, gdzie spoczywają doczesne szczątki kpt. Władysława Ważnego. Mer miasta Salvatore DE CESARE przesłał na tę okoliczność oficjalny list z gratulacjami oraz pamiątkowy album o działalności Ważnego we Francji.

Wieści o uroczystości w Sośnicy dotarły nawet do Elżbiety II, królowej Wielkiej Brytanii. Staraniami dyrekcji i nauczycieli szkoły w Sośnicy do Monarchini z dynastii Windsorów wysłano list oraz prace plastyczne najmłodszych uczniów związane z Patornem i jego zasługami na rzecz Wielkiej Brytanii.

Pielęgnować wartości, jakimi kierował się w życiu kpt. Władysław Ważny – po zorganizowaniu hucznej uroczystości to ostatnie i najważniejsze zadanie, jakie stoi przed obecnym i przyszłymi pokoleniami związanymi ze Szkołą Podstawową w Sośnicy.

Aneta Łysy

TP