Ponad dwumilionowa inwestycja w Zarzeczu!

20 grudnia 2021 roku w Zarzeczu otwarto rozbudowaną i nowoczesną stację uzdatniania wody. Wartość wkładu własnego Gminy Zarzecze wyniosła 1.118.262 zł, z czego kwota 517.085 zł została pokryta w ramach pożyczki długoterminowej przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020, na wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i sfinansowane w kwocie 1.012.098 zł. – To niezwykle ważna inwestycja, która przyczyni się do poprawy jakości i dostępności wody dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a montaż instalacji fotowoltaicznej obniży galopujące koszty energii elektrycznej – mówi Tomasz Bury, wójt Gminy Zarzecze. W oficjalnym otwarciu przebudowanego budynku SUW, zlokalizowanego przy ul. Św. Jana Pawła II w Zarzeczu wzięli między innymi udział:  Anna Huk – członek zarządu Województwa Podkarpackiego,   Adam Skiba – prezes wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Małgorzata Byrwa – przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze wraz z radnymi i sołtysami wsi. Zakres robót obejmował budowę trzeciego, rezerwowego zbiornika wody czystej o pojemności 318 m3, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, prace remontowe posadzek i ścian pomieszczeń technicznych oraz rozbudowa i przebudowa linii technologicznej do uzdatniania wody w tym: zestaw aeracji, zestawy filtracyjne do odżelaziania i odmanganiania, modernizacja układów elektrycznych i sterowniczych. Producentem nowych urządzeń zamontowanych w obiekcie jest polska firma Instalcompact. Roboty zostały wykonane w formule zaprojektuj-wybuduj przez firmę SANITEX z Tryńczy, przy nadzorze firmy INSTALEX z Grzęski. Po modernizacji obiektu stacja monitorowana jest zdalnie z Urzędu Gminy Zarzecze.

Red.