Pierwszaki z Wierzbnej już po pasowaniu

Pasowanie na ucznia to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. Moment ważny nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, którzy często wzruszeni przeżywają ze swoimi pociechami tę podniosłą chwilę. Taka uroczystość odbywała się nie tak dawno w Szkole Podstawowej w Wierzbnej.

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń , sekretarz Gminy Joanna Tomaszewska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Pawłosiowie Monika Biskup-Wiśniowska oraz ks. proboszcz Wiesław Dziwik. – Podczas części artystycznej okazało się, że pierwszaczki pięknie recytują wiersze i śpiewają piosenki oraz bardzo dobrze zdały egzamin przeprowadzony przez „Króla Ołówkosa Straszliwego i jego Gwardzistę” – opowiadają nauczycielki SP w Wierzbnej. Najważniejszą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali z ogromną niecierpliwością było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz pasowanie ołówkiem przez dyrektor szkoły Monikę Łazarowicz-Drabik. Pierwszoklasiści przyrzekli, że będą pilnie się uczyć, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, pomagać kolegom i koleżankom, będą dbać o dobre imię naszej szkoły, przysparzać dumy nauczycielom i rodzicom oraz kochać swoja Ojczyznę.

Red.

Fot: Małgorzata Wilk – Korecka