W gminie Tryńcza Egzamin ósmoklasisty pisało 101 uczniów.

Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu

W dniach 23-25 maja uczniowie szkół podstawowych sprawdzali swoją wiedzę podczas egzaminu ósmoklasisty.

 

Pierwszego dnia uczniowie zmagali się z językiem polskim. Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9 i trwał 120 minut. Uczniowie z dyslekcją mogli go pisać o 60 minut dłużej. Bohaterką tegorocznego egzaminu z języka ojczystego była „Balladyna”. Uczniowie twierdzili, że egzamin był prosty.

– Egzamin nie był trudny. Cieszę się, że była „Balladyna”, aczkolwiek myślę, że z innymi lekturami również bym sobie poradziła – mówi Laura, ósmoklasistka z Jarosławia. – Pozostałe zadania też nie były trudne – dodaje.

W środę ósmoklasiści mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy z matematyki, a w czwartek z języka obcego.

Obecnie prace ósmoklasistów są sprawdzane przez egzaminatorów. Ogólnopolskie wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 3 lipca. Zaś zaświadczenia uczniowie otrzymają do 6 lipca.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Chociaż jest on punktowany, to nie ma ustalonego progu zdawalności, tak jak jest to w przypadku punktowania matur. Wyższe wyniki egzaminu wpływają jednak na punktację podczas rekrutacji do liceum lub innej szkoły ponadpodstawowej.

Uczniowie, którzy z powodów losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie, będą go pisać w dniach 12-14 czerwca.

EK, fot. UG Tryńcza