Opłatek „krótkofalowców”

12 stycznia w restauracji Klasyczna odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Jarosławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców. Podczas wydarzenia na honorowego kapelana oddziału uroczyście powołano księdza Grzegorza Bechta, podpułkownika Wojska Polskiego.

– Jesteśmy jedynym w Polsce oddziałem, który ma swojego kapelana – mówi Zbigniew Guzowski prezes JOTPZK. Ksiądz G. Bechta od wielu lat jest zaangażowany w krótkofalarstwo. Z okazji powołania na kapelana otrzymał od prezesa Z. Guzowskiego okolicznościowy grawerton. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli między innymi: starosta jarosławski Stanisław Kłopot, wiceburmistrz Dariusz Tracz, a także prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców Tadeusz Pamięta i prezes Oddziału Rzeszowskiego Adam Nazimek. Szef jarosławskich struktur krótkofalowców przedstawił dokonania oddziału za ostatni rok i planowane działania na rok bieżący. Pod wrażeniem działalności jarosławskich krótkofalowców był prezes zarządu głównego. – To dla mnie wielkie wyróżnienie, że znalazłemsię w tak zacnym gronie. Jarosławski OTPZK może służyć jako wzór w zakresie współpracy z lokalnym samorządem. Życzę dalszych sukcesów na niwie krótkofalarskiej – mówił T. Pamięta.

Red.