Ogólnopolskie seminarium dydaktyczne w Adamówce

W Centrum Usług Społecznych w Adamówce odbywało się seminarium dydaktyczne. Tematem wiodącym był rozwój nowoczesnego systemu polityki społecznej w kierunku deinstytucjonalizacji usług społecznych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

– Wydarzenie stanowiło jednocześnie podsumowanie projektów wspierających inkubację usług społecznych – mówi Malwina Misiąg, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Dyskutowano o osobach potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności z uwagi na starszy wiek, niepełnosprawność, problemy z zakresu zdrowia psychicznego, bezdomność. O tym jak zapewnić im bezpieczne i niezależne funkcjonowanie w swoim miejscu zamieszkania, a dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej, opiekę w warunkach rodzinnych lub zbliżonych do rodzinnych. – Istotnym tematem była również koordynacja usług społecznych przez centra usług społecznych – dodaje dyrektor M. Misiąg. Zagadnienia prezentowali między innymi: Grzegorz Baranowski, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Bogumiła Dertkowska, zastępca dyrektora Departament Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych czterech regionów: Podkarpacia, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego oraz Mazowieckiego, w tym m.in. Jacek Kierepka, wicestarosta powiatu przeworskiego i Edward Jarmuziewicz, wójt Gminy Adamówka. Seminarium zostało zorganizowane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz FundacjęFlexiMind.

Red.