Obwodnicy jeszcze nie widać

W ubiegłym roku oddano do użytku łącznik autostradowy stanowiący pierwszą część obwodnicy Przeworska. Drugą część ma stanowić inwestycja, która na razie utknęła na etapie „papierologii”. Jak jednak zapewnia PZDW, ma ona zostać sfinalizowana na przełomie 2021 i 2022 roku.

Chodzi o inwestycję pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z DK nr 94 w m. Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 835 w m. Przeworsk oraz rozbudowa istniejącej drogi wojewódzkiej na odcinku od km 150+600 do km 154+600 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”.

– W chwili obecnej Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oczekuje na wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dalszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na budowę w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 835. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na przełomie 2021 i 2022 roku – informuje Aldona Gujda, specjalista ds. informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

Wyburzą trzy budynki

Jak informuje, PZDW, przebieg trasy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 jest zgodny z przebiegiem ustalonym w opracowanej na zlecenie GDDKiA w latach 2001-2009 koncepcji programowej obwodnicy Przeworska oraz ustalonym w programie funkcjonalno-użytkowym opracowanym w roku 2014 na zlecenie PZDW w Rzeszowie. Finalnie, po opracowaniu projektu budowlanego osiągnięto efekt skutkujący ograniczeniem liczby wyburzeń.

Konsekwencją realizacji inwestycji będzie konieczność wyburzenia trzech budynków zlokalizowanych w obrębie planowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 835 z drogą powiatową 1543R. Właściciele nieruchomości nabywanych pod budowę drogi, zarówno na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, jak i procedowania przez Wojewodę postępowania w sprawie decyzji ZRID, zgłaszali uwagi, sugestie i zastrzeżenia do przyjętych rozwiązań projektowych – wyjaśnia A. Gujda dodając, że Zarząd każdorazowo analizował zgłaszane wnioski i zajmował stanowisko w podnoszonych kwestiach.

DP