Manewry strażackie w Gniewczynie Trynieckiej

W sobotę, 30 września na terenie żwirowni Krusz-Mat w Gniewczynie Trynieckiej odbyły się manewry strażackie. W wydarzeniu wzięli udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku oraz wszystkie jednostki OSP z terenu Gmina Tryńcza.

 

Celem tegorocznych ćwiczeń było sprawdzenie łączności, środków alarmowania i dowodzenia, sprawdzenie stanu mobilności oraz wyposażenia strażaków w sprzęt pożarniczy, oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia działań gaśniczych zastępów OSP.

Manewry składały się z czterech epizodów. Rozpoczęły się od zbiórki wszystkich oddziałów oraz wydania stosownych komend przez dh Leszka Flaka, komendanta gminnego oraz wciągnięcia flagi państwowej na maszt.

Na ręce strażaków podziękowania za zaangażowanie i udział w wydarzeniu skierował bryg. Marcin Lachnik, komendant powiatowy PSP w Przeworsku oraz Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza oraz prezes Gminnego Zarządu ZOSP. Wyrazy uznania oraz gratulacje dla wszystkich strażaków biorących udział w ćwiczeniach złożyła Anna Schmidt, poseł na Sejm, wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalne podziękowania na wniosek Komendanta PSP, z rąk A. Schmidt, bryg. M. Lachnika oraz wójta R. Jędrucha otrzymał 6-letni dh Igor Kornafel, którego strażacka postawa zwróciła szczególną uwagę.

Za oprawę muzyczną wydarzenia odpowiedzialna była Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tryńczy.

Opr. EK, fot. UG