Mają nową strażnicę

Strażacy z jednostki OSP Leżachów i lokalna społeczność cieszą się z nowo wybudowanej remizo-świetlicy. Posłuży strażakom, ale i będzie miejscem spotkań kulturalnych, integracyjnych czy innych wydarzeń. Uroczyste jej otwarcie i poświęcenie odbyło się w niedzielę, 8 października 2023 r. z udziałem wielu zaproszonych gości, pocztów sztandarowych i mieszkańców Leżachowa.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości druha Kacpra Ciurko prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druhowi Pawłowi Wajhajmerowi, podniesieniem flagi na maszt i odegraniem hymnu państwowego. Przybyłych gości powitał burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Adam Woś. Zwracając się do obecnych nie krył wzruszenia z faktu, że udało się wybudować w gminie tak bardzo wyczekiwaną przez miejscową społeczność remizo-świetlicę. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

Symboliczną wstęgę przecięli: prezes OSP Leżachów dh Stanisław Szary, naczelnik OSP Kamil Czercowy, komendant KP PSP w Przeworsku bryg. Marcin Lachnik, posłowie na Sejm RP Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzak, Joanna Frydrych oraz Paweł Kowal, dziekan parafii Sieniawa ks. Jan Grzywacz, prezes firmy Zawpol – generalnego wykonawcy inwestycji Agnieszka Zawada-Paluch, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, radna Rady Miejskiej w Sieniawie reprezentująca sołectwo Leżachów Regina Czopik oraz burmistrz Adam Woś.

Podczas przemówień nie zabrakło podziękowań, gratulacji z faktu przeprowadzenia udanej inwestycji i wybudowania nowoczesnego obiektu. Goście życzyli dobrego użytkowania oraz wielu inicjatyw społecznych.

Remizo-świetlicę poświęcił ks. Jan Grzywacz. W dalszej części uroczystości nastąpiło odczytanie aktu przekazania obiektu i wręczenie symbolicznych kluczy na ręce prezesa i naczelnika jednostki OSP Leżachów.

Słowa podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się i wykonali tak wiele, by ten wspaniały budynek remizo-świetlicy mógł zostać wybudowany, skierowała radna Rady Miejskiej Regina Czopik.

Dziś ziściły się marzenia mieszkańców Leżachowa. Nasza remizo-świetlica ma być miejscem spotkań, w którym powinny się rodzić dobre, twórcze i trwałe inicjatywy, ma być miejscem odpoczynku i zabawy. Jako radna wierzę mocno w nowy impuls do integracji dla wszystkich mieszkańców. Obiekt powstał po to, aby tętniło w nim życie i mam nadzieję, że tak będzie. Cieszę się ogromnie, że nasi strażacy, którzy bezinteresownie niosą ludziom pomoc, mają swoją wymarzoną strażnicę – podkreślała radna.

Na zakończenie uroczystego apelu strażacy z Leżachowa wraz radną złożyli podziękowania na ręce burmistrza Adama Wosia, przewodniczącej Rady Miejskiej Danuty Król i druha Eryka Ceglaka za zaangażowanie pomoc i wsparcie, które pozwoliły na realizację inwestycji.

Budynek remizo-świetlicy jest nowoczesny, monitorowany, posiada dwa boksy garażowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych, ogólnodostępną świetlicę, sanitariaty, aneks kuchenny, kotłownię i łącznik z wiatą taneczną. Obiekt został kompletnie wyposażony, a teren wokół zagospodarowany. W sąsiedztwie powstał także nowoczesny plac zabaw dla dzieci za kwotę nieco ponad 100 tysięcy złotych. Koszt budowy samego obiektu to blisko 2 mln zł, z czego 1,35 mln zł pochodzi ze środków zewnętrznych. Dodatkowe koszty po stronie samorządu to zagospodarowanie placu, wyposażenie obiektu i monitoring – łącznie ok. 150 tysięcy złotych.