Likwidują skutki powodzi

GMINA JAWORNIK POLSKI: Powiat Przeworski w ostatnim czasie ukończył remonty dwóch dróg, które ucierpiały w wyniku ubiegłorocznej powodzi.

 

Realizacja zadań była możliwa w dużej mierze dzięki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa. Remont drogi powiatowej Hadle Szklarskie-Tarnawka kosztował ponad 172 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu wyniosło blisko 138 tys. zł. Droga po powodzi była nieprzejezdna z powodu zniszczonej nawierzchni, brak łączności z sąsiednim powiatem łańcuckim.

Druga droga powiatowa, Zagórze-Hucisko Jawornickie, została dofinansowana ze strony państwa kwotą ponad 235 tys. zł, a całkowita wartość projektu to blisko 295 tys. zł. Jak wyjaśnia starosta przeworski, Bogusław Urban, na tym odcinku powódź spowodowała oderwanie korpusu drogi w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, która zaczęła podmywać drogę, w efekcie czego zostało oderwane pobocze. Naprawa drogi zatrzymała dalszą degradację, bowiem w wyniku roztopów mogło dojść do pogorszenia szkód i osłabienia konstrukcji drogi.

Straty powstałe w wyniku czerwcowych nawałnic na terenie Gminy Jawornik Polski były ogromne. Dzięki wsparciu z funduszy rządowych, udało się usunąć skutki powodzi na drogach powiatowych – podsumował Starosta Przeworski.

DP, fot. powiat