Krótkofalowcy świętowali jubileusz

Początkiem października krótkofalowcy zebrani w II Oddziale Terenowym Polskiego Związku Krótkofalowców nr 35 w Jarosławiu obchodzili 20-lecie powstania oddziału. Święto było okazją do spotkania radioamatorów, wyróżnienia wspierających oraz szczególnie angażujących się w rozwój elitarnego w obecnych czasach hobby. Doceniono też wyjątkową rolę Zbigniewa Guzowskiego, prezesa Zarządu Oddziału w promocji i rozwoju krótkofalarstwa w Jarosławiu.

 

W zorganizowanym 6 października w Centrum Kultury i Promocji spotkaniu pojawiły się osoby, które łączy zamiłowanie do krótkofalarstwa oraz wspierający ten szczególny sposób nawiązywania łączności ze światem. Samorząd powiatu jarosławskiego reprezentował starosta Stanisław Kłopot, a miasto burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch. Obaj zostali wyróżnieni przez Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców „Medalami im. Braci Odyńców za zasługi dla rozwoju Krótkofalarstwa Polskiego”. Jubileusz był też okazją do powiększenia grona Honorowych Członków Oddziału Terenowego PKZ. Dołączyli do nich Jan Pajda oraz Bogusław Buliński.

Prezes Zarządu Oddziału Zbigniew Guzowski wręczył także podziękowania za wieloletnią działalność społeczną i promocyjną na rzecz rozwoju krótkofalarstwa prezesom zaprzyjaźnionych oddziałów w Rzeszowie i Krośnie oraz zasłużonym członkom jarosławskiego oddziału. Zaangażowanie Z. Guzowskiego zostało docenione przez Zarząd Główny PZK. Otrzymał on okolicznościową statuetkę od władz krajowych związku.

– Jarosław od lat wiernie pielęgnuje tradycje krótkofalarskie. Dowodem na to jest nie tylko ponad półwieczna działalność Międzyzakładowego Klubu PZK SP 8 PEF przy Burmistrzu Miasta Jarosławia, ale także jubileusz 20-lecia II Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców nr 35 w naszym mieście. Świętowanie tak zacnych rocznic nie byłoby możliwe bez takich osób jak Prezes Zarządu Oddziału, Pan Zbigniew Guzowski – człowiek z wyjątkową pasją, determinacją i zaangażowaniem, który potrafił zaszczepić zamiłowanie do fal eteru wielu ludziom, również najbliższej rodzinie – podkreślał burmistrz Jarosławia dziękują za wyróżnienie i życząc krótkofalowcom wyjątkowych chwil na falach eteru.

 

Krótkofalarstwo w Jarosławiu od lat ma się dobrze i w dobie wszechobecnego Internetu, który niesie rożne możliwości szybkiego przekazywania informacji, wciąż żyje. Świadczy o tym chociażby istnienie dwóch oddziałów związku. Można sądzić, że bez wieloletniego zaangażowana Z. Guzowskiego nie byłoby tylu jarosławskich radioamatorów, a miasto nie miałoby takiego znaczenia w polskim krótkofalarstwie. Już w 1998 r. został on szczególnie wyróżniony za zasługi dla Jarosławia otrzymując Jarosława, honorową nagrodę burmistrza miasta za promocję. Pod uwagę wzięto wtedy jego działania krótkofalarskie. W uzasadnieniu poruszono organizowane przez współzałożyciela i długoletniego prezesa Międzyzakładowego Klubu Krótkofalowców przy Urzędzie Miasta Jarosławia wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i włączające zagranicznych radioamatorów.

 

Krótkofalarstwo, to radiowa służba amatorska, hobby polegające na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych na wydzielonych pasmach – od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal za pomocą radiostacji oraz potwierdzaniu łączności kartami QSL. Krótkofalowcy, jako jedyna grupa użytkowników urządzeń radiokomunikacyjnych, mogą pracować na samodzielnie skonstruowanych urządzeniach, bez starania się o uzyskanie dla nich dodatkowych homologacji.

Erka/UM Jarosławia