Konkrety programowe Zdzisława Zadwornego – kandydata Trzeciej Drogi do Sejmu RP.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, rolnik, samorządowiec, człowiek z ogromnym doświadczeniem życiowym i zawodowym – tak opisać można Zdzisława Zadwornego, kandydata Trzeciej Drogi do Sejmu RP w okręgu krośnieńsko-przemyskim, z ostatniego miejsca na liście nr 2.

 

„Pracujemy by godnie żyć”

Wiele osób zastanawia się nad genezą hasła. Jak powszechnie wiadomo, praca zajmuje nam większość aktywnego czasu, dlatego chcemy, by była dla nas powodem do satysfakcji – zarówno pod względem osobistym, jak i finansowym. Burmistrz Zadworny eksperymentalnie wprowadził w życie 35 godzinny tydzień pracy dla pracowników, bez obniżenia wynagrodzeń i urlopu! Taki system wpłynął na poprawienie jakości i efektywności pracy. Rozwiązanie to szczególnie wsparło młode matki, które mają więcej czasu dla swoich dzieci w wieku szkolnym.

Jak mówi sam Burmistrz: Oczywiście, takie rozwiązanie musi być dostosowane do możliwości pracodawców, jednak zapisy kodeksu pracy powinny pozwalać na zmniejszanie wymiaru pracy bez obniżania pełnego zatrudnienia.

Bardzo ważną grupą, która musi mieć stabilne dochody są rolnicy. Ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe całego kraju, rolnicy muszą mieć dochody chronione prawnie. Brak takich regulacji spowoduje ograniczanie produkcji rolnej, a w efekcie uzależnianie się od dostaw z zagranicy. Zdzisław Zadworny prowadzi prawie 40 hektarowe gospodarstwo rolne i nie kryje oburzenia, kiedy mówi o obecnej sytuacji rolników.

Jego propozycja wzorowana na innych krajach unijnych brzmi następująco: Ceny skupu płodów rolnych muszą być uregulowane ustawowo powyżej kosztów produkcji! Rolnicy powinni ze swojej pracy osiągać godne dochody!

Nie można zapominać o tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego, która dotyczy dobrowolnego opłacania składek ZUS, pozwoli na przetrwanie tym osobom w walce z monopolami. Dzięki ich pracy korzystamy z małych sklepów, zakładów rzemieślniczych i wielu innych wolnych zawodów.

Kandydat ma w tym zakresie prostą propozycję: Pozwólmy im godnie żyć na swoim i nie zmuszajmy ich do opłat na ZUS przy minimalnych dochodach.

Region krośnieńsko-przemyski jest jednym z najbiedniejszych regionów w Polsce i w Europie. W Unii Europejskiej obowiązuje zasada pomocniczości, dzięki której kraje o mniejszym potencjale otrzymują dotacje na wyrównywanie szans.

Zdzisław Zadworny, jako praktyk samorządowy i gospodarczy występuje z oczywistą propozycją: Oczekujemy takiej samej polityki regionalnej w Polsce! Mieszkańcy naszego środowiska oczekują na wsparcie rządu w zakresie rozwoju gospodarczego. Mamy ogromne możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, które mogą stać się motorem napędowym dla naszej małej ojczyzny. Program taki musi być wsparty działaniami rządowymi. Nie chcemy jałmużny. Chcemy godnie żyć i pracować tutaj – na Podkarpaciu

Głosujcie na sprawdzonego gospodarza – wybierzcie ostatniego na liście Trzeciej Drogi Zdzisława Zadwornego.

https://fb.watch/noguIk4kK9/

https://www.facebook.com/Zadworny22/videos/863790648603113/

 

Sfinansował KKW Trzecia Droga PSL – PL2050 Szymona Hołowni