Kolejne odkrycia w świątyni

Trwające prace konserwatorskie w kościele pw. Matki Bożej Łaskawej, dawnej cerkwi w Ķańczudze, dostarczyły ostatnio nowych odkryć i wiążących się z nimi zagadek.

 

Jak poinformował Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, w nawie świątyni, na sklepieniu, odsłonięto dekoracje malarskie, nowotestamentowe, wykonane w technice fresku suchego. Umieszczono je w polach wyznaczonych przez sztukaterie, o charakterystycznym motywie znanym z zabytków renesansu lubelskiego. Zachowana pod warstwą szarego koloru, różowa kolorystyka nawiązuje do najstarszych dekoracji tego stylu. W zwornikach odczyszczono dwa herby, które odczytać można jako herb Topór i herb Sas. Obecnie trwają poszukiwania uzasadnienia do umieszczenia tych właśnie herbów. Wstępnie badania inwentaryzacyjne pozwalają datować świątynię dużo wcześniej, niż dotychczas. Wymaga to jednak jeszcze potwierdzenia w dalszych pracach badawczych. Inną niespodzianką jest również odsłonięcie części wyobrażenia Św. Mikołaja w niszy w prezbiterium.

DP/Fot. B. Kot