Kary są, ale nie tak często

Kontrole prowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i funkcjonariuszy Policji mają charakter prewencyjno-edukacyjny. Kontrolujący częściej jednak edukują niż karają. W wielu przypadkach kończy się na pouczeniu. Mandaty karne nakładane są tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

– PPIS w Jarosławiu stosuje przewidziane przez ustawy kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej za nieprzestrzeganie wymagań epidemicznych. Zastosowane kary dotyczyły naruszenia zasad odbywania izolacji w warunkach domowych oraz kwarantanny – mówi Jadwiga Marycka-Legeny, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu.

Kary pieniężne zostały również nałożone na podmioty gospodarcze, które nie przestrzegały ograniczeń działalności gospodarczej w czasie epidemii.

– Administracyjną karę pieniężną PPIS w Jarosławiu nałożyła na podmiot gospodarczy, który nie przestrzegał zakazu prowadzenia kasyna – salonu gier oraz podmiot gospodarczy organizujący wbrew zakazowi dyskoteki – wyjaśnia J.M. Legeny.

Czynnościom kontrolnym podlegają obiekty użyteczności publicznej, w szczególności sklepy, restauracje, obiekty handlowe i usługowe, domy weselne, pasaże handlowo-usługowe w galeriach oraz zakłady produkcyjne. O zaobserwowanych nieprawidłowościach informują też obywatele.

– Wystąpiły zgłoszenia telefoniczne przez obywateli, które dotyczyły w szczególności nieprzestrzegania przez klientów sklepów osłony nosa i ust – mówi J. M. Legeny.

Pracownicy Sanepidu wspólnie z Policją podjęli w tych przypadkach natychmiastowe działania.

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to: brak prawidłowo zorganizowanego i oznakowanego stanowiska do dezynfekcji rąk dla klientów, brak prawidłowego stosowania osłony nosa i ust, brak zachowanej odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie przez klientów.

EK

.