Intensyfikacja współpracy PWSTE w Jarosławiu i Istanbul Gelisim University w Turcji

W ostatnim czasie w jarosławskiej Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej gościła naukowiec z tureckiej instytucji partnerskiej Istanbul Gelisim University, prof. Elham Pashaei, która skorzystała z mobilności w ramach programu Erasmus+.

 

Profesorka z Turcji została przyjęta przez Magdalenę Bojarską, kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej i Koordynatora Instytucjonalnego Programu Erasmus+ w PWSTE w Jarosławiu. Na zakończenie pobytu w imieniu rektora Krzysztofa Rejmana otrzymała dyplom poświadczający udział w kilkudniowym programie dydaktycznym. – Poza prowadzeniem zajęć, celem przyjazdu był udział w mobilności z konkretnie zdefiniowanym programem, który obejmował dodatkowo uzyskanie wiedzy na temat organizacji pracy uczelni partnerskiej z zaakcentowaniem zagadnień dotyczących aspektów międzynarodowych. Podczas kilkudniowych spotkań omówione zostały ramy kilkuletniej i przyszłej współpracy – mówi M. Bojarska. Dzięki podpisanej umowie o wymianie w ramach programu Erasmus+ także kadra naukowo-dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni PWSTE w Jarosławiu mają możliwość wyjazdu do jednej z uczelni partnerskich w celu odbycia szkolenia podnoszącego kwalifikacje zawodowe lub prowadzenia wykładów. Dział Współpracy Międzynarodowej PWSTE ma podpisanych ponad 100 umów o bilateralnej współpracy w ramach programu Erasmus+ z wieloma uczelniami zlokalizowanymi w całej Unii Europejskiej, a także poza nią.

Red.