Gdzie jest burmistrz?

Pytanie, gdzie podziewa się burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch krąży po mieście od dłuższego czasu. W Ratuszu uzyskaliśmy tylko odpowiedź, że jest nieobecny w pracy i trwa to dłużej niż 30 dni. Wiadomo także, że jego obowiązki i kompetencje przejął w całym zakresie Wiesław Pirożek, pierwszy zastępca burmistrza Jarosławia.

 

Nad nieobecnością W. Palucha i przejęciem spraw leżących w jego kompetencjach przez zastępcę zastanawiali się także radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta Jarosławia obradującej w poniedziałek, 28 grudnia. Chodziło głównie o projekty uchwał podpisywane przez W. Pirożka. Mariusz Walter dopytywał jak rozumieć projekty podpisane przez W. Pirożka raz jako z upoważnienia burmistrza, a w innym przypadku jako w zastępstwie.

Pytał, czy wiceburmistrz pełni te dwie funkcje na tych samych zasadach oraz czy zwołujący sesję i przygotowujący projekty uchwał mieli do tego kompetencje. Ponieważ Szczepan Łąka, przewodniczący RM nie udzielał jednoznacznej odpowiedzi kwestię poruszyli Piotr Kozak i Wanda Czerwiec. – Chcę mieć jasność co się dzieje w mieście. Na jakiej podstawie zostały zwołane nasze obrady – nie ustępował M. Walter.

Waldemar Paluch pojawił się na fb i złożył świąteczne życzenia. fot. facebook/BWPaluch

Pirożek tłumaczył, że gdy burmistrz jest chory więcej jak 30 dni to pierwszy zastępca działa jak burmistrz. Potwierdził to Mariusz Prychocin, radca prawny urzędu informując, że z ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż w przypadku przeszkody w pełnieniu funkcji burmistrza dłuższym niż 30 dni obowiązki przejmuje pierwszy zastępca. To przejęcie jest pełne.

Kozak dopytywał, czy przewodniczący RM wiedział o nieobecności burmistrza, a jeśli tak, to czy podjął kroki wynikające z przepisów. Chodziło o poinformowanie służb wojewody o absencji. O przesłanie informacji do wojewody pytała też W. Czerwiec. S. Łąką przyznał, że pisma nie wysłał. Tłumaczył, że nie wysyłając informacji wziął pod uwagę opinię pracowników urzędu. – Zaniedbał pan poinformowanie wojewody – zarzucała W. Czerwiec. Radni prosili też radcę prawnego o ustosunkowanie się do ustawowego obowiązku przekazania wojewodzie informacji o nieobecności burmistrza. – Termin jest określony. Nie znam przyczyn dlaczego ten obowiązek nie został spełniony – stwierdził M. Prychocin zaznaczając, że przepis ten nie powoduje żadnej sankcji przy jego niewypełnieniu. Wcześniej M. Walter zaznaczył, że sprawa kto sprawuje władzę wykonawczą w mieście jest ważna chociażby z tego względu, że W. Paluch sprawuje ją na podstawie powszechnego wyboru a wiceburmistrzowie są tylko zwykłymi pracownikami.

Iga Kmiecik, rzecznik prasowy UM Jarosławia potwierdziła tylko, że burmistrz W. Paluch jest nieobecny w pracy. Nie określiła od kiedy go nie ma, ani kiedy można się spodziewać powrotu. Nie otrzymaliśmy też odpowiedzi, czy nieobecność jest związana ze stanem zdrowia. Rzecznik zasłoniła się ochroną danych osobowych. Z sesji RM można było się domyślać, że burmistrz nie pojawia się w pracy ze względów zdrowotnych. Otrzymaliśmy też zapewnienie, że przejecie obowiązków burmistrza przez jego zastępcę ma charakter czasowy.

erka