„Gacok” po raz szesnasty

W niedzielę, 4 czerwca, w amfiteatrze na Gackiej Górce odbył się XVI Podkarpacki Festiwal Zespołów Tańca Ludowego „Gacok”.

 

Komisja w składzie: Romuald Kalinowski (przewodniczący), Jadwiga Bär oraz Sławomir Gołąb po obejrzeniu prezentacji konkursowych zdecydowała o podziale nagród. W kategorii zespołów od 13 do 25 lat, I nagrodę otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany” z Gminnego Ośrodka Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach. II nagroda przypadła w udziale Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Gacoki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci, a III nagroda – Regionalnemu Zespołowi Ludowemu „Ziemia Sanocka” pod patronatem OSP w Nowosielcach. W kategorii par tanecznych powyżej 25 lat nagrodę specjalną otrzymali: Grażyna Franus i Grzegorz Hawer z Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci. W kategorii zespoły powyżej 25 lat, I nagrodę otrzymał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Markowianie” pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników ZPiT Markowianie, a II nagrodę – Zespół Tańca Ludowego „Jarosławiaki” pod patronatem Stowarzyszenia EM-ART w Jarosławiu. Nagrodę specjalną przyznano Wiesławowi Malcowi, skrzypkowi Kapeli ZPiT Kłosowianie ze Strzyżowa. Nagrodę Grand Prix Festiwalu otrzymał z kolei Zespół Pieśni i Tańca „Kłosowianie” z Domu Kultury „Sokół” ze Strzyżowa.

Nagrody finansowe oraz statuetki ufundowane zostały przez: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Starostę Przeworskiego, Wójta Gminy Gać, Przewodniczącego Rady Gminy Gać oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci.

DP/fot. GOK Gać