Ekopracownia na miarę XXI wieku

Uczniowie budowlanki już mogą korzystać z nowoczesnej ekopracowni. Uroczyste otwarcie odbyło się w piątek, 27 października.

 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Stanisław Kłopot, starosta jarosławski, Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Dorota Kaleta, dyrektor ZSBiO oraz Kacper Drozdowicz, uczeń ZSBiO. W uroczystości uczestniczyli również nauczyciele oraz uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, którzy zaprezentowali uczestnikom spotkania możliwości wykorzystania pracowni w działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Nowocześnie wyposażona pracownia powstała dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach udziału szkoły w konkursie pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł przeszło 74 tys. zł., z czego 67 tys. zł, to kwota przyznanej dotacji, a przeszło 7 tys. zł, stanowił wkład własny szkoły.

Ekopracownia wyposażona została w nowoczesne pomoce dydaktyczne takie jak: kamera termowizyjna, anemometry, miniaturowe modele energii odnawialnej wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej z turbiny wiatrowej, ogniwa fotowoltaicznego i wodoru, wyspowy zestaw hybrydowy z lampą solarną, turbiną wiatrową i panelem PV oraz monitor interaktywny 86”.

Ponadto zakupiono i zamontowano w niej instalację fotowoltaiczną o mocy do 1 kW, a także instalację solarną o mocy do 1kW. Na ścianach pracowni wykonano schematy energii geotermalnej, pompy ciepła i elektrowni wodnej. Całość dopełniają nowe meble biurowe specjalnego przeznaczenia oraz ceramiczna tablica suchościeralna.

Nowa pracownia niewątpliwie będzie sprzyjać rozwojowi młodych talentów oraz inspirować do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, niskoemisyjnego transportu i przeciwdziałania trującym emisjom. Zwiększy też świadomość ekologiczną młodzieży i zachęci uczniów do rozwijania zainteresowań w dziedzinie nauk przyrodniczych.

Opr. EK, fot. Starostwo