Druhowie z Roźwienicy dostali nowy wóz strażacki

Należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Roźwienicy otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy warty 475 tys. zł.

 

Zakup nowego pojazdu był możliwy dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dotacji z budżetu Gminy Roźwienica.

Średni wóz strażacki trafił do jednostki końcem września. Przekazanie wiązało się z uroczystością, w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnego środowiska, samorządowcy i reprezentanci Państwowej Straży Pożarnej oraz parlamentu.

– W uroczystej zbiórce wraz ze strażakami z jednostki OSP z Roźwienicy uczestniczyli: Anna Schmidt – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, st. bryg. Daniel Dryniak – zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Janusz Jabłoński – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Krzysztof Kowal – Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu, Stanisław Górski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Roźwienica oraz Wójt Gminy Roźwienica – Tomasz Kotliński wraz z pracownikami Urzędu Gminy i ks. Mirosław Mateja proboszcz parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Roźwienicy, który dokonał poświęcenia nowego samochodu – relacjonuje bryg. Waldemar Czernysz, oficer prasowy KP PSP w Jarosławiu.

Nowy samochód dla strażaków, to znaczące wydarzenie dla lokalnej społeczności. Przyjęcie go do jednostki jest traktowane jako ważna uroczystość. W Roźwienicy wóz został poświęcony na uroczystej mszy św. Całe wydarzenie odbywało się zgodnie z ceremoniałem strażackim, a towarzyszyła mu Orkiestra Dęta z Pruchnika pod batutą Huberta Hadro. Dowódcą strażackiej uroczystości był druh Dariusz Olejarski, a kluczyki do nowego wozu odebrał druh Bogdan Dachnowicz, prezes OSP w Roźwienicy, który przekazał je naczelnikowi jednostki i kierowcy. W święcie uczestniczyli także reprezentanci jednostek OSP z całej gminy oraz większość radnych.

Erka/Fot. UG Roźwienica