Czystość przede wszystkim

Rozmowa z Franciszkiem Gołąbem, prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o.

Jaka jest historia spółki PGKiM w Jarosławiu?

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu sp. z o.o. powstało 3 lipca 1997 roku i pod tą nazwą spółka prowadzi działalność do dnia dzisiejszego. W akcie założycielskim zostały określone zadania, które spółka wykonuje dla Gminy Miejskiej Jarosław. W roku 2017 w lutym powstała również „spółka-córka” pod nazwą Jarosławskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. i ta spółka wykonuje zadania z zakresu użyteczności publicznej w mniejszym zakresie. Są to zadania zlecane w tak zwanym trybie „in house”, trybie zamówień publicznych, pozwalającym na szybsze uruchomienie zamówienia. Są to np. nagle sytuacje jak np. prace naprawcze na zasobie w przypadku awarii piecyka gazowego.

 

Co się zmieniło od czasu, gdy został pan prezesem w 2015 roku?

– Od 25 czerwca 2015 roku pełnię funkcję prezesa Zarządu PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. i przez te już prawie 9 lat, wydaje mi się że sporo w spółce zmieniło się na plus. Przede wszystkim rozbudowaliśmy bazę sprzętową, obiekty gospodarcze, bazę Zakładu Oczyszczania Miasta w Makowisku. Tam właśnie koncentruje się cała działalność związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: tam są parkowane wszystkie nasze pojazdy, tam mamy zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników ZOM, ostatnio wybudowaliśmy również myjnię dla śmieciarek. Został też utworzony Zakład Remontowy i Ciepłownictwa wykonujący prace remontowe dla zasobu komunalnego miasta Jarosławia. Oprócz tego eksploatujemy na terenie miasta 16 kotłowni gazowych: 9 kotłowni jest własnością spółki PGKiM, a 7 kotłowni eksploatujemy na zasadzie umów cywilno-prawnych. Myślę, że mieszkańcy miasta są z naszych usług zadowoleni, co świadczy że usługi są wykonywane na odpowiednim poziomie.

 

Jaki rodzaj działalności wykonuje PGKiM?

– Spółka PGKiM wykonuje działalność dla Gminy Miejskiej Jarosław i jest to dosyć szeroki zakres gospodarki komunalnej. Jest to zbiórka i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odbiór ścieków przy pomocy specjalistycznego urządzenia, utrzymywanie czystości i porządku na ulicach miasta, na przystankach komunikacji miejskiej. Wykonujemy Akcję Zima, czyli odśnieżanie na jezdniach i chodnikach. Jesteśmy administratorem na 100 wspólnotach mieszkaniowych, mamy Zakład Pogrzebowy, administrujemy również pięcioma cmentarzami komunalnymi. PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. obsługuje nowo wybudowany, funkcjonalny miejski punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, usytuowany przy ul. Krakowskiej 35AB, gdzie mieszkańcy mogą oddać odpady komunalne. Informacje odnośnie rodzaju odpadów komunalnych, które przyjmuje PSZOK można uzyskać pod nr tel. 16 621-22-60. Dostarczamy ciepło do ok. 30% mieszkańców miasta jeśli chodzi o bloki mieszkalne. Utworzona w 2017 roku spółka JPK mieści się obecnie w budynkach, przejętych w stanie bardzo zaniedbanym, ale na dzień dzisiejszy te obiekty są wyremontowane. Spółka JPK posiada więc odpowiednie zaplecze do prowadzenia swojej działalności: zajmuje się zielenią miejską, administrowaniem zasobem komunalnym Gminy Miejskiej Jarosław (879 mieszkań i 110 lokali użytkowych). Spółka JPK prowadzi konserwację oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich ulic mieście, zajmuje się też znakami drogowymi na ulicach miejskich.

 

Ile osób zatrudnia spółka?

– Warto podkreślić, że zatrudnienie w spółce PGKiM w momencie jej założenia było dużo mniejsze, a w tej chwili zatrudniamy 180 osób i w spółce JPK 34 osoby. Od 2015 roku, kiedy przejmowałem spółkę, w PGKiM zatrudnione było 152 osoby, stworzyliśmy więc ponad 30 miejsc pracy w spółce PGKiM oraz jeśli chodzi o JPK, 34 miejsca pracy. Mamy stały szkielet kadrowy, są to pracownicy wieloletni, z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy, przyjmujemy pracowników na prace interwencyjne i w wielu przypadkach ci pracownicy zostają u nas później na stałe umowy o pracę. Nasz pracownik ma u nas gwarancję tego, że pracuje w godziwych warunkach za przyzwoitą zapłatę. Pracownicy szanują pracę u nas, mamy stabilizację jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia.

 

Jak działalność spółki jest oceniana przez mieszkańców?

– Są pewne obiektywne przesłanki, które mówią że mieszkańcy oceniają naszą działalność pozytywnie. Jest ona potrzebna, chociażby zbiórka odpadów komunalnych, bo proszę sobie wyobrazić funkcjonowanie miasta bez odbierania tych odpadów. Miasto jest czyste, staramy się na bieżąco usuwać nieczystości. W ostatnich latach w kwestii zieleni miejskiej sporo zmieniło się na plus. Wykonaliśmy zieleń na nowych rondach, utrzymujemy park miejski, który jest po rewitalizacji oraz gminne place zabaw. Jesteśmy zobowiązani utrzymywać te urządzenia w stanie, by nie zagrażało to bezpieczeństwu bawiących się tam dzieci. Jeżeli chodzi o kwestie oświetlenia ulicznego, również naszym zdaniem jest lepiej, niż gdy zajmował się tym podmiot niekomunalny. Kiedyś żarówki nie świeciły po dwa, trzy tygodnie. Dzisiaj mamy w umowie z miastem określony czas reakcji i tego przestrzegamy. Mamy tu apel do mieszkańców żeby zgłaszać awarie. Na naszej stronie internetowej są podane telefony alarmowe, jeden to tzw. pogotowie czystości, a drugi służy do zgłaszania awarii oświetlenia ulicznego. Telefony alarmowe: tel. 887-780-477 – zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i tel. 781-446-178 – bezpośrednio do Pogotowia Czystości. Zapisujemy te awarie i w terminie, o którym mówi umowa, staramy się je usuwać. Poczuwamy się do obowiązku żeby mieszkańcom w naszym mieście funkcjonowało się dobrze.

 

W 2014 roku wybory na burmistrza Jarosławia wygrał pan Waldemar Paluch. Co, pana zdaniem, zmieniło się od tego czasu w funkcjonowaniu PGKiM?

– Pan burmistrz Waldemar Paluch po wygraniu wyborów i po powołaniu mnie przez Radę Nadzorczą spółki na prezesa Zarządu, zaprosił mnie na rozmowę i postawił przede mną konkretne zadania, które według jego oceny powinny wpłynąć na poprawę funkcjonowania miasta. Przede wszystkim zostały wprowadzone w spółce zmiany organizacyjne. Dwuosobowy zarząd został zredukowany do jednej osoby i tutaj nadmienię, że na dzień dzisiejszy wynagrodzenie zarządu jest mniejsze niż było w 2015 roku. Redukcja dotyczyła też Rady Nadzorczej. Z 8 osób pan Burmistrz zredukował liczbę członków do 5. Na dzień dzisiejszy wynagrodzenie Rady Nadzorczej w stosunku do 2015 roku również jest więc niższe. Cele jakie zostały postawione przez pana burmistrza to przede wszystkim czystość w mieście. W ramach realizacji tego zadania wprowadziliśmy tzw. dyżury weekendowe. Przed rokiem 2015 wyglądało to tak, że służby komunalne w weekendy nie pracowały. Po weekendzie parki, przystanki i miejsca gdzie gromadziła się młodzież, wyglądały jak pobojowisko. W ramach dyżurów weekendowych nasi pracownicy na bieżąco wykonują rekonesans i tam, gdzie jest potrzeba, sprzątają. Poprawiła się też działalność Zakładu Oczyszczania Miasta. Przede wszystkim postaraliśmy się o to, żeby wymienić część sprzętu, kupiliśmy kilka śmieciarek nowych, kilka używanych, ale w bardzo dobrym stanie, z normami spalin EURO 5 i EURO 6, które nie zanieczyszczają powietrza, jak śmieciarki starszego typu. Jeśli chodzi o kwestie celów, pan Burmistrz podkreślił, że trzeba dbać o majątek miasta, czyli o zasoby komunalne. Przez te kilka lat wymieniliśmy w mieszkaniach komunalnych ok. 350 okien, na bieżąco wymieniamy piece grzewcze, staramy się eliminować piece na paliwo stałe. Tam gdzie jest taka możliwość, montujemy bezpieczniejszą instalację gazową. W mieszkaniach komunalnych, gdzie są jeszcze piece na paliwo stałe, zamontowaliśmy ok. 250 czujników czadu. Na pewno plusem i pozytywem jest to, że przychody spółki wzrosły prawie dwukrotnie od 2015 roku. Wynika to z tego, że pozyskaliśmy nowe rynki, nowe gminy dla działalności ZOM. W roku 2024 zbieramy odpady komunalne w mieście Jarosław i w 10 gminach wokół Jarosławia. Zbieramy rocznie ok. 25 tys. ton odpadów. Działalność jest wykonywana na obszarze, na którym zamieszkuje ok. 130 tys. mieszkańców. Spółki rozwijają się prawidłowo, modernizują swoją bazę sprzętową i lokalową, co przysparza majątku mieszkańcom miasta, ponieważ spółka PGKiM nie jest własnością prezesa ani burmistrza – spółka jest własnością wszystkich mieszkańców miasta Jarosławia.

 

MP