Czarodziejka słowa

Uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku zajęła pierwsze miejsce w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbywał się w Legnicy.

 

Konkurs odbywał się w dniach 20-22 listopada i ze względu na pandemię, przeprowadzony został w formie on-line. Udział w nim wzięły dwie uczennice szkoły przeworskiej „dwójki”: Alicja Bujny (opiekun: Dorota Chmura) oraz Nikola Pieniążek (opiekun: Joanna Hołowaty). Obie dziewczynki przeszły do II etapu konkursu, w którym zaprezentowały swoje siedmiominutowe wystąpienia krasomówcze. Do finału zakwalifikowano ośmiu uczestników, wśród nich Nikolę, która podczas łączenia online z jurorami i pozostałymi finalistami zaprezentowała opowieści rodem z „worka bieszczadzkiego”, a następnie trzyminutową improwizację na wylosowany temat. Decyzją jurorów na 20 możliwych do zdobycia punktów Nikola otrzymała ich 19,6 i tym samym wywalczyła I miejsce w konkursie.

 

DP/fot. SP 2 w Przeworsku