Cienie nad rewitalizacją 

Jarosław dostał 4.7 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na drugi etap rewitalizacji Rynku. Ta kwota miała w 95 % zabezpieczyć koszty. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Zgłosiła się tylko jedna firma wyceniając zadanie na ponad 6,2 mln zł. – Rozważamy w tej chwili różne możliwości dotyczące rozstrzygnięcia sprawy – informują służby burmistrza Jarosławia.

 

Kwota, jaką władze Jarosławia zaplanowały na dokończenie modernizacji Rynku i przebudowę pl. Św. Michała, miała się zamknąć w 5 mln zł. Jedyna firma, która była gotowa podjąć się ich wykonania, zażyczyła sobie o 1,2 mln zł więcej. Nad zadaniem zawisły czarne chmury. Postępowanie przetargowe wymaga zachowania terminów, więc rozpoczęcie prac już się opóźni. Miasto musi problem rozwiązać. – Rozważamy w tej chwili różne możliwości dotyczące rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ remont Rynku jest dla nas priorytetową inwestycją. Przedmiotowe postępowanie przeprowadzane jest na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, a prawo to nie przewiduje możliwości negocjacji w tej sprawie z wykonawcą – wyjaśnia Dorota Wilk z kancelarii burmistrza Jarosławia, zapewniając że o wszelkich podjętych krokach w tej sprawie mieszkańcy zostaną poinformowani.

Planowana przebudowa ma objąć obszar o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych. Na wykonanie prac przewidziano 19 miesięcy.

erka