Awanse i powołania w placówkach oświatowych

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego zbiega się z awansami nauczycieli. Wtedy też powoływani są najczęściej nowi dyrektorzy szkół lub ich kadencje są przedłużane. W naszym regionie były tylko nieliczne zmiany na stanowiskach dyrektorów. Awansowanych pedagogów było znacznie więcej.

Wśród powołanych szefów placówek oświatowych mamy m.in. Stanisława Mrugałę w Zespole Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. W Powiatowym Ognisku Baletowym im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu swoją funkcję przestała pełnić długoletnia dyrektor Maria Kus w związku z przejściem na emeryturę. Zastąpił ją Robert Drewniak. W jarosławskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej też zmiany. Od 1 września funkcję dyrektora pełni Alina Gral, wcześniej zastępca dyrektor Ewy Szpitman.

Były też nominacje dyrektorskich, osób, które już sprawowały te funkcje i ponownie wygrały konkursy. Mowa o Dorocie Wierzbińskiej-Dubaj w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, Adamie Tomaszewskim w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Łukaszu Pisiu w Zespole Szkół Innowacyjnych, Bartłomieju Kordasie w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Wojciechu Głąbie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

 

Mianowania

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, pięć nauczycielek z przeworskich placówek oświatowych odebrało z rąk burmistrza Przeworska Leszka Kisiela akty nadania stopnia awansu zawodowego. Stopień nauczyciela mianowanego wszystkie panie otrzymały po zdanym egzaminie, poprzedzonym odbyciem niezbędnego stażu.

Awansowane zostały: Barbara Lis – nauczyciel świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku, Ewelina Romankiewicz – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Przeworsku, Magdalena Pawlik – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku, Anna Płoskoń – nauczyciel logopeda w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Przeworsku, Anna Dybka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku.

Nowymi nauczycielami mianowanymi w szkołach podległych powiatowi jarosławskiemu po egzaminie i złożeniu ślubowania zostali: Paulina Laskowska z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych, Izabela Wieliczko z I Liceum Ogólnokształcącego, Sylwia Orłowska, Krystian Gliniak i Damian Korecki z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Joanna Pióro z Zespołu Szkół Innowacyjnych, Katarzyna Janowska z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnoksztacacych oraz Urszula Kiper i Anna Śniegowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. – Państwa wyniki świadczą o wysokim poziomie nauczania i wychowania w szkołach i placówkach, w których pracujecie. A warto to podkreślić, bo moim zdaniem,, egzamin na nauczyciela mianowanego jest jednym z trudniejszych w karierze zawodowej – podsumowywała naczelnik wydziału edukacji Marta Kurpiel.

erka/Fot. SP w Jaroslawiu, UM Przeworska