Atrakcje turystyczno – przyrodnicze powiatu jarosławskiego – część 8           

W Tuchli po prawej stronie drogi za stadionem znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej, założony w latach 1915-1916. Dalej widoczny jest nasyp ziemny dawnej linii kolejowej, zbudowany w latach   1940-1941 przez Rosjan. Łączyła ona stację Nową Groblę na linii Jarosław- Lubaczów z Mościskami na linii Przemyśl- Lwów. Wracamy do głównej drogi, skręcamy w lewo i udajemy się przez Miękisz Stary do Chotyńca. Po drodze jest widoczny w Duńkowicach- Piaskach cmentarz z okresu I wojny światowej z rzadko spotykaną drewnianą bramką. Na dalszym etapie drogi mijamy następny cmentarz pośród lasu z pochówkami żołnierzy różnych narodowości, poległych w ciężkich bojach podczas I wojny światowej w 1915 roku. Cmentarz jest zadbany, o ziemnych rzędowych kopcach. Za lasem skręcamy w prawo do wsi Chotyniec, która graniczy z powiatem z przemyskim. Osada Chotyniec istniała w XIV wieku. Według legendy miało to być miasteczko o nazwie Choć. W Chotyńcu znajduje się cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, wpisana 23 czerwca 2013 roku na listę UNESCO. .Pochodzi ona z około 1600 roku. Konstrukcja cerkwi jest zrębowa, sanktuarium trójboczne Na galerię z arkadowym podcieniem prowadzą schody zewnętrzne, Cerkiew trzykopułowa, symbolizuje św. Trójcę. Wewnątrz znajduje się ikonostas z 1679 roku o bogatej snycerce z cudowną ikoną Matki Bożej. W XVIII wieku wykonano polichromię. Bardzo ciekawa cena widnieje po prawej stronie ikonostasu, przedstawia Sąd Ostateczny. Jest to jedna z najcenniejszych i najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce. Wracamy na trasę, skręcamy w prawo do miejscowości Młyny. W krajobrazie pośród zabudowy wyróżnia się drewniana cerkiew z 1733 roku pw. Opieki Matki Bożej. W czasie działań I wojny światowej cerkiew została zniszczona. W XX wieku przeszła gruntowny remont. Odkryto wówczas nieznane ikony oraz stare dokumenty, z których najstarszy pochodził z 1703 roku. Do cerkwi prowadzi XVIII wieczna bramka. Na pobliskim przycerkiewnym cmentarzu znajduje sięciekawy nagrobek wkształcie liry, upamiętniający duchownego i kompozytora Mychajła Werbyckiego, autora muzyki hymnu ukraińskiego. Werbycki przez 14 lat był proboszczem miejscowej parafii greckokatolickiej. Od Młynów droga na odcinku 2 km wiedzie do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowie. Z Ukrainną powiat jarosławski graniczy na odcinku 7 km. W tym miejscu kończy się trasa na szlaku architektury drewnianej w powiecie jarosławskim.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”