Atrakcje turystyczno – przyrodnicze powiatu jarosławskiego – część 7

Pierwszą miejscowością na proponowanej trasie będzie Radymno, w którym najstarsze ślady osadnictwa sięgają czasów neolitu. W 1958 roku nieopodal cegielni odkryto pozostałości dużej osady z II i III wieku n.e. W 1431 roku król Władysław Jagiełło nadał wsi Radymno prawa miejskie z przywilejem cotygodniowych jarmarków. Tutejsi powroźnicy zaopatrywali w liny flotę królewską Władysława IV. Wiek XIX przyniósł ożywienie. W latach 1857-1867 Radymno było siedzibą powiatu. Dominującym akcentem w panoramie miasta jest kościół pw. św. Wawrzyńca                           i Sebastiana z lat 1724-1732. Opuszczamy Radymno, skręcając na rondzie w lewo, następnie w prawo do Michałówki. Znajduje się tam drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła z lat 1763- 1765, który został zniszczony   podczas działań wojennych w 1915 roku. W latach 2008-2009 przeprowadzono prace konserwatorskie. Po zwiedzeniu kościoła w Michałówce kierujemy się do Miększa Starego. W okolicy znajdują się dwa bunkry tzw. linii Mołotowa. 1940- 1941. Nazwa wsi Miękisz pochodzi od rycerskiego rodu Miękiskich. Wcześniej Miękisz był własnością królewską. W centrum wsi na wzniesieniu widać dawną cerkiew greckokatolicką pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy Najstarsza część pochodzi               z około 1615 roku. Na przycerkiewnym cmentarzu pochowani są właściele dawnego Miękisza Starego. Wracamy do krzyżówki, skecamy w prawo i udajemy sie do Miękisza Nowego. W latach 1918- 1919 powstał tutaj drewniany kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej. W 1932 roku kościól wzbogcił się o dwa obrazy. Jeden przedstawia św. Antoniego, drugi św. Teresę. Obrazy są dziełem zanego malarza Mariana Strońskiego .Po zwiedzeniu kościoła udajemy się do Tuchli.                                                                                                                                                                                                                                                                                      cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”