Zmodernizują 16 dróg

Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Przeworsk Małgorzaty Wilk podpisał z Leszkiem Kochanowiczem właścicielem Firmy Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej umowę na przebudowę dróg gminnych.

 

Wartość prac to ponad 2 miliony złotych. Zgodnie z umową na terenie Gminy zostanie zmodernizowanych 16 dróg.

DP/UG Przeworsk