Zdobywali doświadczenia w Grecji i we Włoszech

Osiemnastu uczniów i dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu w miesiącu maju realizowało praktyki zawodowe oraz staże job schodowing w greckiej Paralii i włoskim Rimini.

 

Miejscami, w których uczestnicy realizowali programy mobilności były: obiekty hotelowe, laboratoria chemiczne i medyczne, cukiernie i lodziarnie oraz restauracje. Był to czas wszechstronnego rozwoju i kształtowania kompetencji zawodowych, językowych, społecznych. Pobyt w klimacie śródziemnomorskim sprzyjał aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, poznaniu kultury, zabytków, zwyczajów, kuchni greckiej oraz włoskiej.

Partnerami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską były Hotel Honorata oraz firma AIRimini.

– Opinie uczestników i partnerów projektu, osiągnięte rezultaty, wypracowane materiały dowodzą po raz kolejny, że praktyki zagraniczne podnoszą jakość kształcenia zawodowego oraz mają duży wpływ na indywidualny rozwój uczestników – zauważają przedstawiciele Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu.

Rezultaty projektu zostały zaprezentowane przez młodzież podczas czerwcowego podsumowania. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające realizację mobilności oraz uznawany w UE certyfikat Europass Mobilność.

Uczniowie ZSSiB w nowym roku szkolnym mają kolejną szansę na zagraniczne mobilności dzięki akredytacji w Sektorze – Kształcenie i szkolenia zawodowe przyznanej szkole do roku 2027.

Opr. EK, fot. org.