Wsparcie na rewitalizację oranżerii

Powiat Przeworski otrzymał wsparcie w kwocie 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno – kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku”. Jest to kolejna inwestycja realizowana na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego.

 

Celem projektu jest stworzenie na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w budynku oranżerii kompleksu konferencyjno-wystawienniczego z kawiarnią poprzez częściowe odtworzenie i remont budynku połączony z przebudową związaną z nadaniem nowej funkcji użytkowej. Rewitalizacją objęta będzie również infrastruktura otoczenia budynku, w tym ustawienie tzw. małej architektury. Zagospodarowany zostanie teren zielony przy obiekcie – w tym zakresie zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów, zgodnie z pierwotnym nasadzeniem parkowym, odnowieniem alejek i dojazdu prowadzącego do budynku, a także budowę oświetlenia. Jak podkreśla starosta przeworski Bogusław Urban, planowany termin zakończenia prac przewidziany jest znacznie wcześniej niż zakładano, tzn. na jesień 2023 r.

 

Zakres inwestycji

Remont budynku oranżerii obejmie naprawę fundamentów, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków na elewacji wraz z kolorystyką, montaż istniejących oraz odtworzenie brakujących elementów sztukaterii pierwotnie zdobiących pilastry oraz wejście główne w elewacji wschodniej, jak również odtworzenie drewnianych kasetonów w polach pomiędzy ozdobnymi końcówkami krokwi i gzymsu znajdującego się poniżej. Wewnątrz zachowana zostanie istniejąca antresola, wykonane zostaną również nowe posadzki, ściany zewnętrzne od wewnątrz zostaną pokryte płytami klimatycznymi, na pozostałych zostanie wykonany tynk. Prace wykończeniowe obejmą położenie terakoty, a w pomieszczeniach sanitarnych – glazury i terakoty, wykonane zostaną prace malarskie. Pojawią się donice z roślinnością oraz przeprowadzone zostaną roboty instalacyjne: wodna, sanitarna, c.o., gazowa, wentylacyjna, klimatyzacyjna, elektryczna z iluminacją elewacji i odgromowa. W poziomie parteru znajdować się będą: pomieszczenie barowe, sala ekspozycji czasowej, toalety, magazynek, zaplecze galerii, a pod antresolą przestrzeń komunikacyjna ze schodami na antresolę i do kotłowni znajdującej się w części podpiwniczonej. Antresola będzie pełnić rolę sali spotkań.

 

Rewaloryzacja parku

Rewaloryzacja parku będzie polegać na wykonaniu nowych alejek spacerowych i dróg dojazdowych w technologii nawierzchni mineralnej naturalnie stabilizowanej (HanseGrand na alejkach z listwą odcinającą i z kruszywa naturalnego na drogach dojazdowych z krawężnikami), poszerzeniu parkingu, montażu ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz wysuwanego drogowego ogranicznika wjazdu. Z uwagi na spływające duże ilości wody opadowe z drogi krajowej DK 94 przy bramie południowej oraz z parku górnego do dolnego, w pobliżu alei grabowej zadecydowano, że w tych dwóch miejscach zostanie zastosowana nawierzchnia z kostki granitowej łamanej wraz z odwodnieniem. Z kolei mur oporowy znajdujący się za budynkiem oranżerii zostanie obłożony cegłą.

MP