www.albert.szowsko.pl

Tłumy na uroczystości beatyfikacyjnej rodziny Ulmów

Kilkuset księży, w tym niemal stu biskupów i kardynałów z Polski i zagranicy na czele z kard. Marcello Semeraro, prefektem Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych koncelebrowało w niedzielę 10 września Mszę Św. Beatyfikacyjną wynoszącą na ołtarze rodzinę Ulmów z Markowej. Na uroczystość przybyły tysiące pielgrzymów, którzy niejednokrotnie musieli pokonać kilka kilometrów, by dostać się w okolice ołtarza. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Parlamentu oraz liczne delegacje zagraniczne.

 

Beatyfikacja rodziny Ulmów to wydarzenie bez precedensu, ponieważ jednym aktem beatyfikacyjnym do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina – rodzice Józef i Wiktoria Ulmowie wraz z siedmiorgiem dzieci. Dodatkowym faktem bez precedensu jest to, że w tym akcie będzie beatyfikowane także dziecko nienarodzone, które w chwili śmierci było pod sercem matki – podkreślał Metropolita Przemyski abp Adam Szal. – Zostali umęczeni, ponieważ odważyli się w trudnych, wojennych czasach przyjąć pod swój dach osiem osób narodowości Żydowskiej, wcześniej pomagając innym Żydom prześladowanym tylko dlatego, że są takiej, a nie innej narodowości – dodawał.

 

Uroczystość odbyła się w Markowej pobliżu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów i w sąsiedztwie skansenu. Już tydzień przed nią wpisało się do listy uczestników kilkanaście tysięcy osób. Szacowano, że liczba pielgrzymów przekroczy 30 tysięcy. Trudno ocenić ilu wzięło udział w uroczystościach o ogólnoświatowym charakterze. Przyjechały pielgrzymki, wierni z bliższych parafii przybyli pieszo, wiele osób wybrało się indywidualnie. Sam chór i orkiestra liczyły ponad 1.300 osób. Uroczystości towarzyszące beatyfikacji rozpoczęły się już w sobotę Podkarpackim Świętem Młodzieży z Rodziną Ulmów w Markowej i już od tego dnia wprowadzono zmiany w ruchu drogowym, by zapewnić jak najwięcej miejsc do parkowania i sprawną komunikację. Zamknięto bądź wprowadzono ruch jednokierunkowy na wielu odcinkach przebiegających przez Markową dróg. Miejsca parkingowe stworzono też w sąsiednich miejscowościach. Wiązało się to z przejściem nawet kilku kilometrów. Utrudnienia nie przeszkodziły pielgrzymom, którzy już znacznie wcześniej starali się dostać jak najbliżej miejsca uroczystości.

Beatyfikacja była świętem, które odbiło się na scenie ogólnopolskiej i światowej. Była też wydarzeniem, które głęboko poruszyło lokalną społeczność. W regionie przekładano lub odwoływano imprezy, by nie nakładały się na uroczystość o wymiarze światowym.

Prezydent RP objął Patronatem Honorowym wydarzenia towarzyszące beatyfikacji, a działania dotyczące inicjatyw o zasięgu krajowym i międzynarodowym związane z rodziną Ulmów koordynuje powołany przez niego Komitet ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. – Jako Polacy jesteśmy dumni, że 10 września 2023 roku rodzina Ulmów, naszych rodaków, zostanie włączona w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Znaczenie tego wydarzenia wykracza poza wymiar religijny. Będzie to również hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa – podkreślał prezydent.

Główne uroczystości beatyfikacyjne odbyły się w niedzielę. Rozpoczęły się już o godz. 7.30 sztuką o rodzinie Ulmów “Powołani do Miłości”. Od godz. 9.20 rozpoczęto modlitwy z komentarzami liturgicznymi, bo o godz. 10.00 rozpocząć Mszę św. beatyfikacyjną prowadzoną przez kard. Marcello Semeraro. Dwie godziny później połączono się z Watykanem na Anioł Pański. Po zakończeniu eucharystii pielgrzymi powoli opuszczali sektory. Zakończeniem wydarzeń beatyfikacyjnych była modlitwa na cmentarzu w Jagielle, gdzie zostali pochowani Żydzi, zamordowani wraz z Rodziną Ulmów. W beatyfikacyjnym nabożeństwie wierni usłyszeli słowa związane z postępowaniem i męczeńska śmiercią wyniesionej na ołtarze rodziny m.in. z Drugiej Księgi Machabejskiej mówiący o męczeństwie matki i jej siedmiu synów (2 Mch, 7,1, 20-23; 27b-29) oraz przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30-37).

Zakończony niedzielną beatyfikacją proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów trwał w sumie 20 lat. Rozpoczął się 17 września 2003 r. w ramach procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy męczenników II wojny światowej. Błogosławieni z Markowej zostali już wcześniej wyróżnieni wysokimi odznaczeniami Polski i Izraela. W 1995 roku zostali uhonorowani przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, a w 2010 r. przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. otwarto w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, a od 2018 roku, na wniosek prezydenta RP Andrzeja Dudy, 24 marca obchodzony jest ustanowiony przez Sejm i Senat RP Narodowy Dzień Pamięci Polaków. Rok 2024, w którym wypada 80 rocznica śmierci błogosławionych został ustanowiony Rokiem Rodziny Ulmów. Wspomnienie liturgiczne Rodziny Ulmów będzie obchodzone co roku 7 lipca.

Erka