Tarcza antykryzysowa dla klubów piłkarskich

– W całej Polsce trwa walka z koronawirusem oraz negatywnymi skutkami, które pandemia wywołała i wywoła zarówno w życiu gospodarczym jak i społecznym. Wśród dotkniętych nimi są także piłkarskie kluby, akademie i szkółki. Mogą one skorzystać z tzw. tarczy antykryzysowej, czyli pomocy przygotowanej przez państwo – przypomina Polski Związek Piłki Nożnej.

Na stronie krajowej federacji piłkarskiej wymienione są wszelkie ulgi, zwolnienia, dofinansowania i pożyczki z których skorzystać mogą zarówno prywatne firmy (np. szkółki piłkarskie), jak i stowarzyszenia i kluby sportowe. Zainteresować może to szczególnie te grające w niższych ligach. Jednym z najważniejszych punktów, dla klubów sportowych, podobnie jak dla firm może być zwolnienie ze składek ZUS, które przysługuje za okres trzech miesięcy – od marca do maja 2020 roku. Jeśli natomiast ktoś opłacił już składkę za marzec może domagać się jej zwrotu. Ta ulga dotyczy wszystkich firm, także jednoosobowych działalności i organizacji pozarządowych. Nie trzeba wykazywać pogorszenia sytuacji finansowej. Świadczenie „postojowe” – nawet 6 tys. zł. dotyczy natomiast wszystkich firm, które zatrudniają pracowników na zasadzie umów o pracę (także umowy zlecenia i umowy o dzieło). Pracownicy klubu/szkółki mogą więc na tej zasadzie ubiegać się o rekompensatę z powodu utraty przychodów. Chodzi o kwotę 2080 zł za każdy miesiąc. O świadczenie postojowe można ubiegać się maksymalnie trzy razy. Kolejnym punktem jest dofinansowanie do wypłat dla pracowników klubu/szkółki. W przypadku spadku przychodów z tytułu działalności statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (np. klubów sportowych) starosta może przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników na stosunku pracy, jak i współpracowników na tzw. zleceniach, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie obejmuje okres nie dłuższy niż trzy miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku (włącznie). Nie ma wskazania minimalnego procentu wsparcia. Są za to trzy górne limity wsparcia, zależne od stopnia spadku przychodów. Ponadto jest także bezzwrotna pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – do 5 tys. Zł. Czyli np. kluby sportowe zatrudniające od 0 do 9 pracowników (także jednoosobowe działalności gospodarze) mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.