Szpital przyjazny dziecku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku jest jedynym szpitalem powiatowym na Podkarpaciu, który uzyskał tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”.

 

Tytuł jest międzynarodowym wyróżnieniem stworzonym przez Światową Organizację Zdrowia oraz UNICEF i jest nadawany od 1992 roku placówkom realizującym program „10 kroków do udanego karmienia piersią”. W spełnieniu wymogów pomogły m.in. inwestycje, które placówka zrealizowała w ostatnich latach na oddziale ginekologiczno-położniczym. Jak pamiętamy, w pewnym momencie nad oddziałem zawisło nawet widmo zamknięcia z powodu niskiej liczby porodów. Ostatecznie jednak oddział udało się utrzymać, a co więcej stworzyć pacjentkom jeszcze lepsze warunki na oddziale, co przełożyło się na jakość opieki okołoporodowej, będącej ważnym wyznacznikiem w ubieganiu się o przyznany właśnie tytuł.

Dziś oddział wygląda już zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kolorowe ściany, nowoczesne łóżka porodowe, kameralne sale i specjalistyczny sprzęt dla noworodków. Do tego przyjazny personel, co potwierdzają opinie zadowolonych mam w lokalnych mediach społecznościowych. Wszystko to sprawia, że kobiety coraz częściej wybierają ten szpital do porodu.

 

Wizyta komisji

Pod koniec listopada, na zaproszenie dyrekcji, szpital odwiedził zespół oceniający w składzie: dr hab. n. med. Maria Wilińska i mgr Maria Kaleta przeprowadził ocenę pod kątem realizacji 10 Kroków do udanego karmienia piersią. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku jest placówką powiatową. Jak inne szpitale w Polsce boryka się ze zmniejszającą się liczbą porodów. Motywacją do zdobycia certyfikatu było podniesienie rangi szpitala, ale przede wszystkim usystematyzowanie zasad opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i karmiącą tak, aby pozostawała ona na najwyższym poziomie. Jak oceniła komisja, dyrekcja Szpitala, zespół medyczny Oddziału Neonatologicznego i Położniczego oraz personel wspomagający wykazali się kompletną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, zgodnymi z 10 Krokami do udanego karmienia piersią. W Szpitalu jest przestrzegany Międzynarodowy Kodeks Produktów Zastępujących Mleko Kobiece. Prawidłowo realizowane są też pozostałe Kroki Inicjatywy Szpital Przyjazny Dziecku. Co niemniej ważne, wszystkie kobiety hospitalizowane w szpitalu oraz przebywające już w domu potwierdziły podczas osobistych rozmów wszechstronne wsparcie personelu w karmieniu piersią w okresie hospitalizacji. Pacjentki bardzo podkreślały nie tylko profesjonalizm ale też życzliwość i serdeczną atmosferę, która panuje na oddziale neonatologicznym i położniczym. W związku z prawidłową realizacją wszystkich kroków, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przeworsku został przyznany tytuł Szpital Przyjazny Dziecku na lata 2023-2028.

DP