ROD „Kolejarz” ma już 70 lat

Rodzinny Ogród Działkowy „Kolejarz” w Jarosławiu istnieje już od 70 lat. Okrągły jubileusz był okazją do spotkania oraz docenienia trudu pracy działkowca.

 

Uroczystości zorganizowane zostały w sobotę, 26 sierpnia w świetlicy na terenie ogródków działkowych. Rozpoczął je hymn Polskiego Związku Działkowców.

Licznie przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości powitał Bolesław Kalinowski, prezes Zarządu ROD ”Kolejarz”, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”.

Głos zabrał również Andrzej Wąsowicz, członek komisarycznego Podkarpackiego Zarządu PZD, a zarazem przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Jarosławiu, który reprezentując Krajowy Zarząd PZD, przekazał na ręce prezesa B. Kalinowskiego okolicznościowy puchar oraz dyplom wraz z licznymi upominkami ufundowanymi przez Eugeniusza Kondrackiego, prezesa PZD. W wydarzeniu uczestniczył także Arkadiusz Drzewi, kierownik Delegatury Podkarpackiego PZD.

Ważnym punktem uroczystości było również wręczenie odznaczeń związkowych i dyplomów zasłużonym i wyróżniającym się działkowcom, którzy przyczynili się do rozwoju ogrodu. Dyplomy za wzorowe utrzymanie działki otrzymało 9 osób. Wręczono też 9 brązowych i 11 srebrnych odznak „Zasłużony działkowiec”.

Po oficjalnych uroczystościach działkowcy biesiadowali przy grillu i muzyce. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

 

Jak powstały ogrody działkowe?

Ogród Działkowy „Kolejarz” w Jarosławiu powstał w 1953 r. na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa. Powołany został Uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu. Na obszarze o powierzchni 4,5 ha ulokowanych zostało 90 działek, usytuowanych po obu stronach ulicy Bolesława Chrobrego. W 1981 r. grunty o powierzchni 1,5 hektara przekazano w dalsze użytkowanie na czas nieograniczony z przeznaczeniem pod budowę bazy transportowo-przewozowej PKS Jarosław. W zamian Ogród Działkowy „Kolejarz” otrzymał grunty skarbu państwa przy ulicy Słonecznej. Na terenie Ogrodu nr 2 przy ulicy Słonecznej powstało 30 działek.

– Działki były uprawiane nie tylko przez czynnych pracowników i emerytów PKP ale innych branżowców zamieszkałych w Jarosławiu. Ogród Działkowy „Kolejarz” funkcjonował w dwóch lokalizacjach, ale pod wspólną nazwą „Kolejarz” – wyjaśnia B. Kalinowski.

Radość działkowców z Ogrodu nr 2 nie trwała jednak zbyt długo, ponieważ w 2010 r. została podpisana umowa na budowę drogi obwodowej miasta Jarosławia.

– Trasa drogi obwodowej przebiegała przez część działek ROD „Kolejarz”. Działkowcy za utracony majątek otrzymali odszkodowania oraz możliwość otrzymania przydziału wolnych działek na sąsiednich ogrodach, w tym również na ROD „Kolejarz” przy ulicy Chrobrego. Pozostała część działek Ogrodu nr 2 decyzją PZD została przyłączona do sąsiedniego Ogrodu „Hutnik” – opowiada B. Kalinowski.

Obecnie istniejący   ROD „Kolejarz” przy ulicy Bolesława Chrobrego liczy 56 5-arowych działek i zajmuje obszar o powierzchni 3.080 ha. Teren ogrodu podzielony jest na 3 rzędy działek oraz 2 alejki dojazdowe do działek.

– Działka to nie tylko ziemia, praca, rekreacja i plony. Działka to przede wszystkim człowiek – działkowiec i liczne rodziny działkowe – mówi B. Kalinowski, przypominając, że ogrody działkowe powstały w ramach akcji, która miała na celu podniesienie zdrowotności pracowników i ich rodzin. – Kiedyś ogród działkowy nastawiony na uprawę owoców, warzyw i kwiatów. Obecnie większość działek zmienia swój charakter na typowo rekreacyjny – mówi B. Kalinowski, działkowiec z 38-letnim stażem.

EK