Poświęcenie pamiątkowej tablicy

„ Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – taki napis widnieje na pamiątkowej tablicy poświęconej śp. Teresie Kraus, zesłance Sybiru, instruktorce ZHP, działaczce Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia oraz nauczycielce tańca w Technikum Geodezyjnym, którą Rada Miasta Jarosławia pośmiertnie odznaczyła złotą odznaką „Za Zasługi dla Miasta Jarosławia”.

 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która została umieszczona na mogile śp. Teresy Kraus odbyło się w niedzielę, 16 maja na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. Zgromadzonych na uroczystości powitał Janusz Bochenek. Poświęcenia tablicy dokonał oraz modlitwę w intencji zmarłej odmówił ks. prał. Marian Bocho, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu.

Pamiątkową tablicę odsłonił Szczepan Łąka, przewodniczący Rady Miasta oraz Dariusz Tracz, zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia.

W wydarzeniu uczestniczył Bogusław Kraus wraz z małżonką, syn śp. Teresy, który ze wzruszeniem odebrał złotą odznakę „Za Zasługi dla Miasta Jarosławia” przyznaną swojej mamie.

Organizatorami tego wydarzenia i fundatorami pamiątkowej tablicy byli absolwenci Technikum Geodezyjnego – rocznik 1963. Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie podziękował Tadeusz Szczepanik, absolwent Technikum Geodezyjnego.

Odsłonięcie tablicy poprzedziła uroczysta Msza św. odprawiona w Jarosławskiej Kolegiacie.

 

EK